пʼятниця, 17 січня 2014 р.

Прозвішчы Гарадной

Пешка – кожны сёмы гарадэнец!
Якія гарадэнскія прозвішчы найпапулярнейшыя? Якія ўвогуле лічыць спрадвечна гарадэнскімі? У «Палескім архіве» Вячаслава Вярэніча прыведзены цікавы дослед прозвішчаў Столінскага раёна. Зроблены ён на падставе выбарчых спісаў грамадзян (тых каму за 18, то бок без дзяцей). Год спісаў дакладна не акрэслены, але паводле назваў хутароў прыблізна гэта 1970-я гады, калі Гарадная дасягнула паваеннага піку насельніцтва. Я зрабіў выбарку прозвішчаў па Гарадэнскім сельсавеце з дадаткам гарадэнскае вёскі Лука Глінкаўскага сельсавету. У маім рэйтынгу ўлічаныя толькі гістарычныя прозвішчы гарадэнцаў, якія сустракаюцца ў спісах 19 ст. Такіх атрымалася ажно 35.
Не ўлічаныя карэнныя прозвішчы насельнікаў Калоніі-Галіцыі, вёскі Дзераўная (Дэрэўня), а таксама малалікія прозвішчы паваенных пасяленцаў Гарадной і ваколіц. Каб не пакрыўдзіць усіх гараднян пры канцы далучаю поўны спіс прозвішчаў Століншчыны з доследу Вярэніча. Па вялікім рахунку папулярнасць прозвішча можа сведчыць пра паспяховасць і лепшы генафонд роду на працягу стагоддзяў, бо раней гарадэнцы нікуды масава не перасяляліся, а жылі каля 300 гадоў на адным месцы, шлюбы бралі толькі з сваімі. У такіх умовах на першае месца выйшаў шматлікі род Пешкаў, якія ўвогуле складаюць каля 15% усіх гарадэнцаў. На другім месцы – Шэлесты, на трэцім – Вячоркі. Варта адзначыць шматлікіх Кісялёў і Гміроў. Разам гэтую пяцёрку прозвішчаў насілі больш за палову гарадэнцаў.

Поўная табліца гарадэнскіх прозвішчаў на ~1970-я

Дадатак паводле «Палескага архіву»
А Ф І Ц Ы Й Н Ы Я П Р О З В І Ш Ч Ы Ж Ы Х А Р О Ў
С Т О Л І Н С К А Г А Р А Ё Н А
Афіцыйныя прозвішчы жыхароў Столінскага раёна і асобных вёсак іншых раёнаў В.Л. Вярэніч сабраў і апрацаваў у 1980-1990-я гады. Па матэрыяле прозвішчаў Століншчыны ім былі падрыхтаваны і прачытаны даклады, зроблены выступленні на семінарах. У прыватнасці, 19 верасня 1997 г. на Міждысцыплінарным навуковым семінары па пытаннях даследавання Палесся, які праводзіўся ў Мінску ў рамках фота-этнаграфічнай выстаўкі «Палессе, якога не ведаем», ім быў прачытаны даклад «Прозвішчы жыхароў Століншчыны». Мэтай В.Л. Вярэніча з’яўлялася: распрацоўка геаграфіі пашырэння асобных прозвішчаў; частотнасць іх ужывання ў асобных населеных пунктах і мікрарэгіёнах; стварэнне шэрагу абагульняючых карт прозвішчаў, якія паказалі б своеасаблівы ландшафтны малюнак; выявіць, наколькі рэгіёны пашырэння комплексаў прозвішчаў адпавядаюць дыялектнаму чляненню Століншчыны; на матэрыяле адзначаных распрацовак высветліць магчымыя моманты мікра- і макраміграцыйных рухаў у мінулым на тэрыторыі рэгіёна. Праца над прозвішчамі В.Л. Вярэнічам не была завершана. Ніжэй прыводзяцца афіцыйныя прозвішчы Столінскага раёна ў алфавітным парадку, агульная колькасць носьбітаў адпаведнага прозвішча па раёну і колькасць носьбітаў па асобных населеных пунктах. Для збору прыведзеных ніжэй прозвішчаў В.Л. Вярэніч выкарыстаў спісы выбаршчыкаў па асобных населеных пунктах Столінскага раёна.

Фамилии Столинщины
А
Авдейчук 16: 1) Ремель 10; 2) Высокое 6.
Аврамчик 1: 1) Речица 1.
Аврамчук 48: 1) Радчицк 45; 2) Колодное 3.
Адамов 6: 1) Теребличи 4; 2) Малые Орлы 2.
Адамчук 40: 1) Столин 24; 2) Нижний Теребежов 14; 3) Верхний Теребежов 2.
Александров 16: 1) Давид-Городок 16.
Алексеевец 6: 1) Видибор 4; 2) Речица 2.
Андрейковец 146: 1) Столин 29; 2) Малые Орлы 20; 3) Ремель 18; 4) Теребличи 16; 5) Оздамичи 10; 6) Высокое 10; 7) Коротичи 9; 8) Мочуль 9; 9) Речица 9. 10) Великое Малешово 6; 11) Давид-Городок 4; 12) Великие Орлы 3; 13) Хоромск 3.
Андрейчук 107: 1) Семигостичи 72; 2) Ремель 9; 3) Коротичи 9; 4) Велемичи 5; 5) Хорск 3; 6) Ольпень 2; 7) Высокое 2; 8) Столин 2; 9) Теребличи 1; 10) Великое Малешово 1; 11) Речица 1.
Андриевский 7: 1) Столин 3; 2) Речица 2; 3) Давид-Городок 2.
Андрияшко 40: 1) Речица 38; 2) Столин 2.
Андрусевич 130: 1) Ольшаны 121; 2) Ремель 6; 3) Давид-Городок 2; 4) Городная 1.
Анискевич 11: 1) Ямное 11.
Антоненко 8: 1) Рубель 8.
Антонович 105: 1) Великие Орлы 43; 2) Хоромск 24; 3) Лисовичи 11. 4) Ольшаны 7; 5) Туры 6; 6) Велемичи 5; 7) Лядец 4; 8) Речица 2; 9) Городец 1; 10) Малые Орлы 1; 11) Столин 1.
Антонюк 4: 1) Давид-Городок 4.
Апанасович 25: 1) Стахово 17; 2) Видибор 6; 3) Малые Викоровичи 2.
Апанасюк 39: 1) Видибор 20; 2) Гольцы 9; 3) Вулька-Орея 6; 4) Дубой 4.
Апанович 228 220: 1) Белоуша 84; 2) Великие Викоревичи 25; 3) Рубель 22; 4) Ольшаны 13; 5) Ремель 12; 6) Бережное 11; 7) Лисовичи 11; 8) Лядец 9; 9) Дубой 8; 10) Столин 8; 10а) Столин 8 паўтарэнне; 11) Велемичи 5; 12) Туры 3; 13) Устимле 3; 14) Струга 2; 15) Теребличи 2; 16) Вулька-Орея 1; 17) Речица 1.
Арсенович 100: 1) Глинка 45; 2) Нижний Теребежов 21; 3) Речица 11; 4) Верхний Теребежов 10; 5) Бухличи 4; 6) Столин 4; 7) Лютый Бор 2; 8) Копани 2; 9) Зубково 1.
Арсюта 5: 1) Дубой 5.
Артюхов 10: 1) Дубой 8; 2) Речица 2.
Артюхович 4: 1) Великие Орлы 2; 2) Ремель 2.
Афонин 5: 1) Давид-Городок 5.
Б
Бабалович 31: 1) Речица 26; 2) Глинка 5.
Бабич 153: 1) Речица 119; 2) Городец 8; 3) Столин 8; 4) Теребличи 6; 5) Мочуль 4; 6) Высокое 4; 7) Великие Орлы 2; 8) Туры 1; 9) Давид-Городок 1.
Баган 120: 1) Семигостичи 46; 2) Ольшаны 32; 3) Великое Малешово 26; 4) Туры 6; 5) Ремель 4; 6) Бережное 2; 7) Хорск 2; 8) Высокое 2.
Базаев 4: 1) Ольшаны 2; 2) Речица 2.
Базака 9: 1) Радчицк 7; 2) Колодное 2.
Байда 5: 1) Давид-Городок 5.
Баковец 7: 1) Теребличи 5; 2) Столин 2.
Бакун 13: 1) Великие Орлы 10; 2) Коротичи 3.
Бакунец 23: 1) Туры 16; 2) Давид-Городок 3; 3) Лядец 2; 4) Ольшаны 2.
Баланович 8: 1) Федоры 2; 2) Первомайский 2; 3) Кошара 2; 4) Ольманы 2.
Банет 27: 1) Дубой 25; 2) Великие Орлы 2.
Барай 5: 1) Хотомель 5.
Баран 51: 1) Теребище 28; 2) Видибор 7; 3) Юнища 6; 4) Осовая 3; 5) Речица 3; 6) Комарники 2; 7) Столин 2.
Баранович 9: 1) Овсемирово 7; 2) Понижье 2.
Барановский 127: 1) Рубель 62; 2) Белоуша 38; 3) Бережное 5; 4) Ольпень 5; 5) Столин 4; 6) Хотомель 4. 7) Рухча II 3; 8) Вулька-Орея 2; 9) Маньковичи 2; 10) Речица 2;
Баранчук 24: 1) Видибор 13; 2) Плотница 6; 3) Юнища 3; 4) Ольпень 2.
Бардюк 4: 1) Бухличи 4.
Бас 52: 1) Узляжье 25; 2) Хоромск 18; 3) Столин 3; 4) Ольманы 2; 5) Федоры 2; 6) Хотомель 2.
Басацкий 4: 1) Бережное 4.
Бегун 8: 1) Мочуль 8.
Бейна 9: 1) Речица 9.
Белевич 7: 1) Столин 5; 2) Великое Малешево 2.
Белков 8: 1) Столин 5; 2) Коротичи 3.
Беломызов 5: 1) Дубой 5.
Белоус 294: 1) Великие Викоровичи 213; 2) Столин 12; 3) Лука 11. 4) Речица 10; 5) Узляжье 8; 6) Городная 8; 7) х. Колония 8; 8) Маньковичи 7; 9) Вулька-Орея 5; 10) х. Лучица 5; 11) Отвержичи 2; 12) Оздамичи 2; 13) Ямное 1; 14) Белоуша 1; 15) Давид-Городок 1.
Белоусов 6: 1) Столин 6.
Беляев 4: 1) Уголец 2; 2) Туры 2.
Беляй 6: 1) Столин 3; 2) Речица 3.
Белянчик 11: 1) Столин 11.
Березовский 33: 1) Великое Малешево 33.
Берусь 6: 1) Столин 6.
Бесан 112: 1) Давид-Городок 104; 2) Малые Орлы 3; 3) Речица 2; 4) Туры 2; 5)
Бережное 1.
Бесанец 14: 1) Давид-Городок 11; 2) Коротичи 2; 3) Столин 1.
Бирилло 5: 1) Столин 5.
Бирич 5: 1) Колодное 5.
Бирук 47: 1) Коротичи 42; 2) Оздамичи 3; 3) Толмачево 2.
Бицутко 15: 1) Оздамичи 15.
Бичко 3: 1) Толмачево 3.
Близнюк 5: 1) Дубой 5.
Бобко 71: 1) Ольшаны 69; 2) Ворони 2.
Бобок 16: 1) Речица 16.
Бобрик 8: 1) Маньковичи 4; 2) Великое Малешево 2; 3) Коротичи 2.
Бобровник 4: 1) Бережцы 2; 2) Белоуша 2.
Богатко 134: 1) Плотница 22; 2) Первомайск 19; 3) Столин 17; 4) Рухча II 13; 5) Комарники 9; 6) Речица 9; 7) Рухча I 8; 8) Ворсынь 7; 9) х. Могильное 6; 10) Стахово 5; 11) Глинка 5; 12) Кошара 3; 13) Овсемирово 2; 14) Великие Викоровичи 2; 15) Струга 2; 16) Давид-Городок 2; 17) Ольшаны 2; 18) Деревная 1.
Богатько 6: 1) Ремель 4; 2) Ольпень 2.
Богнат 50: 1) Нечатово 36; 2) Столин 7; 3) Речица 3; 4) Белоуша 2; 5) Лядец 2.
Богуш 5: 1) Ремель 5.
Божко 57: 1) Нижний Теребежов 24; 2) Речица 15; 3) Верхний Теребежов 10; 4) Столин 6; 5) Великие Орлы 2.
Бойко 20: 1) Уголец 13; 2) Колодное 7.
Бокша 125: 1) Ситицк 95; 2) Столин 7; 3) Речица 6; 4) Первомайск 4; 5) Великие Викоровичи 4; 6) Радчицк 3; 7) Малые Викоровичи 2; 8) Плотница 2; 9) Туры 2.
Бокшук 8: 1) Рухча I 4; 2) Понижье 2; 3) Столин 2.
Болтышев 4: 1) Речица 4.
Бондар 44: 1) Лядец 41; 2) Малые Орлы 3.
Бондарев 7: 1) Речица 4; 2) Столин 3.
Бондаренко 10: 1) Давид-Городок 8; 2) Речица 2.
Бондарчук 89: 1) Маньковичи 53; 2) Федоры 9; 3) Радчицк 8; 4) Колодное 8; 5) Рухча I 7; 6) Белоуша 4.
Борейко 18: 1) Столин 12; 2) Колодное 6.
Борисов 7: 1) Столин 4; 2) Давид-Городок 2; 3) Федоры 1.
Борисюк 5: 1) Городная 3; 2) Давид-Городок 2.
Боричевский 68: 1) Дубой 14; 2) Столин 12; 3) Кошара 10; 4) Городная 7; 5) Плотница 6; 6) Радчицк 4; 7) Великий Лес 3; 8) Бережное 3; 9) Речица 3; 10) Вулька-Орея 2; 11) Лядец 2; 12) Великий Малешев 2.
Боровский 4: 1) хут. Юнище 4.
Бородич 8: 1) Видибор 4; 2) Столин 4.
Бортник 4: 1) Вулька-Орея 2; 2) Столин 2.
Босовец 124: 1) Давид-Городок 91; 2) Городная 13; 3) Столин 8; 4) х. Вечерин 5; 5) Ремель 3; 6) Колодное 2; 7) Туры 1; 8) Речица 1.
Боярин 20: 1) Могильное 8; 2) Ровчак 4; 3) Городная 3; 4) Новый Поселок 3; 5) х. Лучица 2.
Брезовский 117: 1) Давид-Городок 113; 2) Столин 2; 3) Высокое 1; 4) Рубель 1.
Брищук 35: 1) Туры 35.
Брищук-Климовец 2: 1) Лядец 2.
Бруцкий 546: 1) Белоуша 274; 2) Ольпень 72; 3) Велемичи 68; 4) Столин 42; 5) х. Крушин 13; 6) Струга 10; 7) Семигостичи 9; 8) Верхний Теребежов 6; 9) Дубой 6; 10) Маньковичи 6; 11) Давид-Городок 5; 12) Ремель 4; 13) Бережное 4; 14) Бор-Дубенец 3; 15) Рубель 3; 16) Лютый Бор 2; 17) Мочуль 2; 18) Узляжье 2; 19) Могильное 2; 20) Ольшаны 2; 21) Лядец 2; 22) Речица 2; 23) Ворони 1; 24) Деревная 1; 25) Вулька Орея 1; 26) Дубенец 1; 27) Отвержичи 1; 28) Юнища 1; 29) Теребличи 1.
Будник 39: 1) Овсемирово 34; 2) Рухча I 3; 3) Речица 2.
Будько 25: 1) Великое Малешево 23; 2) Теребличи 2.
Бужан 4: 1) Столин 4.
Буйнич 192: 1) Ворони 118; 2) Столин 20; 3) Бухличи 17; 4) Копани 12; 5) Речица 11; 6) Городная 2; 7) Дубой 2; 8) Верхний Теребежов 2; 9) х. Лютый Бор 2; 10) Кошара 2; 11) Маньковичи 2; 12) Белоуша 2.
Булыга 61: 1) Стахово 45; 2) Лядец 6; 3) Дубой 3; 4) Ремель 3. 5) Столин 2; 6) Березцы 2.
Бурда 50: 1) Дубой 40; 2) Вулька-Орея 8; 3) Оздамичи 2.
Бут-Гусаим 268: 1) Березцы 143; 2) Плотница 35; 3) Стахово 34; 4) Ворсынь 9; 5) Туры 8; 6) Осовая 6; 7) Столин 6; 8) Видиборец 4; 9) Осовцы 4; 10) Ольманы 2; 11) Кошара 2; 12) Речица 2; 13) Рухча II 2; 14) Велемичи 2; 15) Теребище 2; 16) Комарники 2; 17) Высокое 2; 18) Гольцы 1; 19) Ворони 1; 20) Малые Орлы 1.
Буткевич 30: 1) Рубель 24; 2) Осовая 3; 3) Бережное 3.
Бутыло 24: 1) Дубой 20; 2) Колодное 2; 3) Речица 2.
Буховецкий 32: 1) Столин 32.
Бучило 14: 1) Овсемирово 10; 2) Дубой 4.
Буяк 6: 1) Давид-Городок 6.
Буян 140: 1) Ольманы 113; 2) Струга 10; 3) Столин 6; 4) Речица 3. 5) Ямное 3; 6) Кошара 2; 7) Дубой 2; 8) Ремель 1;
Быба 41: 1) Ольшаны 35; 2) Высокое 6.
Бык 34: 1) Нижний Теребежов 21; 2) Верхний Теребежов 9; 3) Речица 3; 4) Деревная 1.
Бычко 1: 1) Речица 1.
Бышко 7: 1) Бережное 7.
В
Вабищевич 904: 1) Рубель 332; 2) Плотница 275; 3) Белоуша 79; 4) Столин 30; 5) Первомайск 25; 6) Речица 21; 7) Стахово 16; 8) Ремель 15; 9) Великие Викоровичи 13; 10) Хотомель 12; 11) Ворсынь 11; 12) х. Крушин 11; 13) Дубой 10; 14) Юнища 8; 15) Комарники 7; 16) Осовая 5; 17) Хорск 4; 18) Давид-Городок 4; 19) Струга 3; 20) Узляжье 3; 21) Рухча I 3; 22) Видибор 2; 23) Манькковичи 2; 24) Рухча II 2; 25) Кострово 2; 26) х. Столинские 2; 27) Малые Орлы 2; 28) Велемичи 2; 29) Великое Малешево 2. 30) Кошара 1; 31) Колодное 1;
Вакулич 78: 1) Гольцы 71; 2) Ситицк 3; 3) Рухча I 2; 4) Городная 2.
Валько 16: 1) Верхний Теребежов 10; 2) Нижний Теребежов 5; 3) Речица 1.
Валюшицкий 5: 1) Речица 3; 2) Давид-Городок 2.
Вандич 123: 1) Маньковичи 83; 2) Белоуша 23; 3) Столин 9; 4) Ремель 4. 5) Речица 2; 6) Отвержичи 2.
Васечко 80: 1) Бережное 63; 2) Столин 9; 3) Малые Орлы 3; 4) Семигостичи 3. 5)
Ворони 2.
Васильев 6: 1) Столин 4; 2) Давид-Городок 2.
Васильчук 48: 1) Рухча I 17; 2) Кострово 14; 3) Плотница 6; 4) Столин 3; 5) Цмень I 2; 6) Понижье 2; 7) Речица 2; 8) Струга 2.
Василюк 4: 1) Струга 4.
Васинский 9: 1) х. Лютый Бор 4; 2) Великие Викоревичи 2; 3) Ямное 2; 4) Речица 1.
Васькин 6: 1) Столин 4; 2) Ольпень 2.
Васьковец 7: 1) Столин 7.
Васюхневич 73: 1) Великое Малешево 57; 2) Ольпень 10; 3) Семигостичи 2; 4)
Велемичи 2; 5) Толмачево 2.
Васюшко 8: 1) Столин 8.
Вахильчук 16: 1) Гольцы 16.
Велесницкий 78: 1) Бухличи 39; 2) Речица 7; 3) Копани 6; 4) Ровчак (Гор.) 7; 5) Теребличи 6; 6) Туры 5; 7) Городная 4; 8) Столин 2; 9) Лука 2.
Велешкевич 13: 1) Хорск 13.
Верба 17: 1) Малые Орлы 17.
Вергун 41: 1) Оздамичи 35; 2) Давид-Городок 2; 3) Коротичи 2; 4) Толмачево 2.
Веремчук 6: 1) Бережное 6.
Веренич 1076: 1) Стахово 606; 2) Столин 87; 3) х. Крушин 74; 4) Дубой 55; 5) Вулька-Орея 49 6) Плотница 34; 7) Речица 19; 8) Видибор 18; 9) Рухча II 14; 10) Видиборец 9; 11) Кошара 9; 12) Великие Орлы 9 13) Маньковичи 7; 14) Осовая 7; 15) Давид-Городок 6; 16) Юнища 5; 17) Осовцы 5; 18) Первомайск 5; 19) Белоуша 4; 20) х. Юнища 4; 21) Березцы 4; 22) Цмень II 4; 23) Ворсынь 3; 24) Глинка 3; 25) Теребище 3; 26) Ситицк 3; 27) Радчицк 3; 28) Ремель 3; 29) Ольпень 3; 30) Комарники 2; 31) Узляжье 2; 32) Ольманы 2; 33) Ремель 2; 34) Городная 2; 35) х. Столинские 2; 36) Бережное 2; 37) Бор-Дубенец 2; 38) Дубенец 2; 39) Рубель 2; 40) Понижье 1.
Верозуб 4: 1) Уголец 4.
Вероха 52: 1) Городная 21; 2) Глинка 11; 3) Лука 8; 4) Речица 4; 5) Лучица 3; 6) Струга 2; 7) Рубель 2; 8) Деревная 1.
Вечоркo 226: 1) Городная 111; 2) Лука 25; 3) Толмачево 24; 4) х. Новый Поселок 20; 5) Песово 14; 6) х. Луги 8; 7) Столин 4; 8) х. Лучица 4; 9) Речица 2; 10) Нечатово 2; 11) Струга 2; 12) Ямное 2; 13) Городец 2; 14) Хорск 2; 15) Ольшаны 2; 16) Семигостичи 2.
Викулов 6: 1) Речица 6.
Виноградов 9: 1) Давид-Городок 7; 2) Хотомель 2.
Витковский 57: 1) Дубенец 31; 2) Малые Орлы 16; 3) Бережное 4; 4) Стахово 2; 5) Видибор 2; 6) Давид-Городок 2.
Витун 29: 1) Мочуль 20; 2) Ремель 5; 3) Давид-Городок 2; 4) Теребличи 2.
Витько 8: 1) Столин 6; 2) Плотница 2.
Вишневский 16: 1) Колодное 7; 2) Давид-Городок 6; 3) Дубой 2; 4) Речица 1.
Внучко 22: 1) Гольцы 22.
Война 9: 1) Колодное 9.
Войтешко 19: 1) Давид-Городок 19.
Войтик 5: 1) Дубенец 3; 2) Бережное 2.
Волков 7: 1) Хоромск 3; 2) Давид-Городок 2; 3) Столин 2.
Володкевич 33: 1) Дубенец 27; 2) Столин 2; 3) Лядец 2; 4) Лука 2.
Володько 31: 1) Велемичи 10; 2) Хорск 8; 3) Белоуша 7; 4) Давид-Городок 4. 5) Манькович 2.
Волонцевич 58: 1) Столин 48; 2) Лутки 8; 3) Колодное 2.
Волоткевич 4: 1) Давид-Городок 4.
Волочкович 4: 1) Рубель 4.
Волчик 82: 1) Белоуша 68; 2) Осовцы 6; 3) Столин 4. 4) Рухча I 2; 5) Речица 2.
Волчкович 44: 1) Березцы 21; 2) Плотница 15; 3) Видиборец 8.
Воробей 6: 1) Речица 4; 2) Давид-Городок 2.
Вороновец 11: 1) Глинка 9; 2) Речица 2.
Ворох 62: 1) Глинка 48; 2) Речица 8; 3) Овсемирово 3; 4) Верхнее Теребежово 2; 5) Нижнее Теребежово 1.
Востриков 4: 1) Хоромск 2; 2) Давид-Городок 2.
Высоцкий 8: 1) Столин 6; 2) Маньковичи 2.
Вышиванюк 4: 1) хут. Колония 2; 2) Речица 2.
Вышинский 22: 1) Радчицк 14; 2) Понижье 6; 3) Речица 2.
Г
Гаврилкович 9: 1) Теребличи 9.
Гаврильчик 50: 1) Городная 33; 2) х. Новый Поселок 8; 3) х. Луги 5; 4) Деревная 2; 5) Лука 2.
Гайдук 10: 1) Речица 8; 2) Белоуша 2.
Гайкевич 46: 1) Оздамичи 11; 2) Хорск 9; 3) Давид-Городок 9; 4) Речица 6; 5) Коротичи 5; 6) Колодное 2; 7) Велемичи 2; 8) Ремель 2.
Галик 34: 1) Лядец 34.
Галуза 38: 1) Столин 36; 2) Давид-Городок 2.
Галуха 10: 1) Столин 4; 2) Давид-Городок 4; 3) Ворони 2.
Галюк 5: 1) Давид-Городок 5.
Гананайко 21: 1) Толмачево 19; 2) Коротичи 2.
Гапанович 4: 1) Столин 4.
Гапко 37 35: 1) Хоромск 31; 2) Лисовичи 2; 3) Семигостичи 2; 4) Гапко? 2.
Гапончик 30: 1) Великий Лес 14; 2) Федоры 9; 3) Радчицк 5; 4) Речица 1; 5) Городная 1.
Гарбар 66: 1) Бережное 53; 2) Лисовичи 4; 3) Столин 3; 4) Городец 2; 5) Малые Орлы 2; 6) Речица 2.
Гарост 22: 1) Бор-Дубенец 22.
Гащук 71 69: 1) Ворони 41; 2) Великие Викоровичи 13; 3) Столин 7; 4) Бухличи 3; 5) Гащук? 2; 6) Городная 2; 7) Речица 2; 8) Малые Викоровичи 1.
Гембицкий 81: 1) Городная 47; 2) Лука 23; 3) Теребличи 5; 4) Столин 2; 5) Бережное 2; 6) Велемичи 2.
Герасимович 83: 1) Березцы 52; 2) Осовцы 6; 3) Столин 6; 4) Маньковичи 6; 5) Давид-Городок 5; 6) Федоры 2; 7) Верхний Теребежов 2; 8) Хорск 2; 9) Речица 2.
Герасимчук 14: 1) Нечатово 8; 2) Столин 6.
Герман 7: 1) Колодное 5; 2) Речица 2.
Германович 79: 1) Бережное 44; 2) Давид-Городок 15; 3) Ольшаны 8; 4) Великое Малешево 6; 5) Речица 4; 6) Столин 2.
Гительман 5: 1) Давид-Городок 5.
Глебко 9: 1. Колодное 9.
Глиняница 13: 1) Столин 13.
Глиняный (Глинянный) 5: 1) Давид-Городок 5.
Глуско 8: 1) Малые Орлы 5; 2) Великие Орлы 3.
Глушак 6: 1) Столин 6.
Глушко 14: 1) Струга 8; 2) Речица 4; 3) Великие Викоревичи 2.
Гляд 75: 1) Рубель 66; 2) Лисовичи 3; 3) Столин 2; 4) Хотомель 2; 5) Ольпень 2.
Глядь 11: 1) Белоуша 11.
Гмир 184: 1) Городная 122; 2) Песово 17; 3) х. Лучица 12; 4) х. Новый Поселок 9; 5) Лука 6; 6) Речица 6; 7) Столин 4; 8) Дубой 2; 9) Деревная 2; 10) х. Могильное 2; 11) Нижний Теребежов 2.
Говорушко 5: 1) Речица 5.
Гойкевич 6: 1) Дубой 2; 2) Комарники 2; 3) Рубель 2.
Гойко 10: 1) Ольманы 7; 2) Кошара 3.
Головáч 191: 1) Давид-Городок 181; 2) Ольшаны 2; 3) Семигостичи 2; 4) Дубой 2; 5) Рубель 2; 6) Высокое 1; 7) Великие Орлы 1.
Голубков 5: 1) Столин 5.
Гомон 87: 1) Дубой 54; 2) Столин 18; 3) Бор-Дубенец 5; 4) Дубенец 4; 5) Осовая 2; 6) Маньковичи 2; 7) Городец 2.
Гончар 6: 1) Столин 4; 2) Колодное 2.
Горбачев 5: 1) Столин 5.
Горбачевский 5: 1) Осемирово 5.
Гордейчук 5: 1) Гольцы 4; 2) Бухличи 1.
Гордиевский 5: 1) Маньковичи 5.
Горегляд 98: 1) Стахово 45; 2) Плотница 22; 3) Речица 15; 4) Столин 6; 5) х. Юнища 5; 6) Ситицк 2; 7) Понижье 2; 8) Ворсынь 1.
Грабинский 11; 1) Бор-Дубенец 9; 2) Дубенец 2.
Граблюк 15: 1) Ворони 13; 2) Копани 2.
Гребень 102: 1) Отвержичи 77; 2) Белоуша 18; 3) Столин 4; 4) Маньковичи 3.
Гресь 6: 1) хут. Новый Поселок 6.
Гречко 107: 1) Верхний Теребежов 45; 2) Нижний Теребежов 38; 3) Столин 10; 4) Речица 8; 5) Бухличи 3; 6) Давид-Городок 2; 7) Лука 1.
Гриб 155: 1) Ольшаны 137; 2) Бор-Дубенец 8; 3) Лутки 4; 4) Ремель 2; 5) Столин 2; 6) Коротичи 1; 7) Городное 1.
Гриневич 6: 1) Могильное 3; 2) Уголец 3.
Гринюшко 5: 1) Оздамичи 3; 2) Теребличи 2.
Грицухно 5: 1) Бережное 3; 2) Столин 2.
Гричик 53: 1) Давид-Городок 53.
Гришко 79: 1) Бережное 63; 2) Столин 10; 3) Плотница 2; 4) Рухча I 2; 5) Давид- Городок 2.
Гришковец 31: 1) Городец 15; 2) Великие Орлы 5; 3) Лядец 3; 4) Гольцы 2; 5) Столин 2; 6) Хоромск 2; 7) Давид-Городок 2.
Грищук 15: 1) Малые Орлы 6; 2) Лядец 5; 3) Давид-Городок 2; 4) Белоуша 2.
Гром 87: 1) Ольшаны 64; 2) Бор-Дубенец 12; 3) Семигостичи 7; 4) Маньковичи 2; 5) Оздамичи 2.
Громыко 9: 1) Столин 9.
Гронда 8: 1) Цмень I 6; 2) Радчицк 2.
Губар 12: 1) Столин 12.
Губко 20: 1) Семигостичи 18; 2) Великое Малешево 2.
Гудный 35: 1) Маньковичи 33; 2) Столин 2.
Гузич 27: 1) Верхний Теребежов 11; 2) Речица 11; 3) Копани 4; 4) Столин 1.
Гузовец 6: 1) Бухличи 3; 2) Копани 3.
Гундерук 12: 1) хут. Колония 8; 2) х. Новый Поселок 4.
Гунько 100: 1) Федоры 89; 2) Столин 4; 3) Радчицк 2; 4) Овсемирово 2; 5) Туры 2; 6) Нечатово 1.
Гуня 16: 1) Давид-Городок 16.
Гуня-Ожог 8: 1) Давид-Городок 8.
Гупало 48: 1) Рухча I 34; 2) Столин 9; 3) Кострово 2; 4) Осовцы 2; 5) Речица 1.
Гурклис 7: 1) Бережное 3; 2) Хоромск 3; 3) Могильное 1.
Гурский 20: 1) Ремель 13; 2) Хорск 5; 3) Давид-Городок 2.
Гусак 40: 1) Великое Малешево 33; 2) Семигостичи 7.
Гутик 4: 1) Хорск 2; 2) Столин 2.
Гутько 83: 1) Белоуша 34; 2) Глинка 31; 3) х. Могильное 7; 4) п. Зубково 3; 5) Столин 3; 6) Отвержичи 3; 7) Семигостичи 2.
Гуц 4: 1) Бор-Дубенец 3; 2) Столин 1.
Гуцко 38: 1) Рубель 26; 2) Речица 8; 3) Цмень I 2; 4) Радчицк 2.
Гуща 185: 1) Велемичи 147; 2) Хорск 18; 3) Старина 10; 4) Туры 2; 5) Речица 2; 6) Ольпень 2; 7) Столин 2; 8) Коротичи 1; 9) Бор-Дубенец 1.
Д
Давидчук 61: 1) Велемичи 52; 2) Хорск 4; 3) Бор-Дубенец 3; 4) Туры 2.
Давыдовский 46: 1) Дубой 38; 2) Высокое 4; 3) Ольшаны 2; 4) Мочуль 2)
Дайнеко 14: 1) Деревная 12; 2) Речица 2.
Дальчанин 5: 1) Столин 5.
Даневич 15: 1) Маньковичи 6; 2) Отвержичи 6; 3) Столин 3.
Даниш 5: 1) Белоуша 3; 2) Верхний Теребежов 2.
Данько 23: 1) Давид-Городок 23.
Даркович 4: 1) Бережное 4.
Дашкевич 7: 1) Глинка 3; 2) Белоуша 2; 3) Туры 2.
Дедовец 11: 1) Плотница 6; 2) Ситицк 3; 3) Давид-Городок 2.
Дежурко 32: 1) Бухличи 10; 2) Столин 8; 3) Речица 7; 4) Деревная 2; 5) Копани 2; 6) Городная 1; 7) х. Колония 1; 8) Верхний Теребежов 1.
Дейлид 17: 1) Стахово 17.
Деменчук 10: 1) Теребище 6; 2) Видибор 2; 3) Речица 2.
Демиденко 8: 1) Столин 8.
Демидко 7: 1) Давид-Городок 7.
Демидович 6: 1) Давид-Городок 6.
Демедюк (Демидюк) 12: 1) Бор-Дубенец 10; 2) Бережное 2.
Демко 91: 1) Великое Малешево 85; 2) Хоромск 2; 3) Хорск 2; 4) Ольшаны 2.
Демчук 20: 1) Теребище 16; 2) Комарники 2; 3) Видиборец 2.
Демьянчик 5: 1) Столин 5.
Денисевич 146: 1) Ольманы 53; 2) Маньковичи 32; 3) Столин 13; 4) Рухча I 12; 5) Кострово 9; 6) Лютый Бор 8; 7) Радчицк 8; 8) Великий Лес 3; 9) Речица 2; 10) Цмень II 2; 11) Понижье 2; 12) Дубой 2.
Денисковец 18: 1) Коротичи 16; 2) Оздамичи 2.
Денисович 16: 1) Великие Викоровичи 10; 2) Кошара 2; 3) Узляжье 2; 4) Хоромск 2.
Денищиц 113: 1) Хотомель 78; 2) Бережное 10; 3) Рубель 8; 4) Узляжье 4; 5) Ворони 3; 6) Столин 3; 7) Бор-Дубенец 3; 8) Новый Бор 2; 9) Хоромск 2.
Дерачиц 96: 1) Хотомель 87; 2) Хоромск 3; 3) Малые Орлы 3; 4) Видибор 2; 5) Бережное 1.
Деревенец 17: 1) Речица 17.
Деркач 5: 1) Давид-Горожок 3; 2) Бережное 2.
Дешкевич 23: 1) Колодное 19; 2) Овсемирово 4.
Джиган 8: 1) Столин 8.
Джура 11: 1) Столин 11.
Диковицкий 7: 1) Рухча I 4; 2) Дубенец 3.
Дись 20: 1) Давид-Городок 20.
Дмитричков 5: 1) Столин 5.
Дмитрович 4: 1) Могильное 4.
Дмитрук 16: 1) Бережное 16.
Дмитрушко 4: 1) Колодное 4.
Добринец 248: 1) Столин 109; 2) Речица 62; 3) Ремель 36; 4) Глинка 15; 5) Лядец 10; 6) Мочуль 8; 7) Ольшаны 5; 8) Рухча I I 2; 9) Цмень I 1.
Добриянец 80: 1) Речица 62; 2) Столин 18.
Добровольский 35: 1) Великий Лес 17; 2) Радчицк 14; 3) Глинка 2; 4) Маньковичи 2.
Домашкевич 5: 1) Давид-Городок 5.
Домнич 120: 1) Хоромск 62; 2) Хорск 22; 3) Давид-Городок 11; 4) Лисовичи 5; 5) Велемичи 5; 6) Столин 3; 7) Туры 3; 8) Городец 3; 9) Речица 2; 10) Нижний Теребежов 2; 11) Ольшаны 2.
Дорох 54: 1) Ремель 33; 2) Велемичи 16; 3) Ольшаны 3; 4) Речица 2.
Дорошевич 9: 1) Речица 9.
Дорошко 47: 1) Толмачево 33; 2) Лутки 5; 3) Теребличи 3; 4) Городная 2; 5) Уголец 2; 6) Коротичи 2.
Достанко 6: 1) Столин 4; 2) Речица 2.
Драгун 4: 1) Столин 4.
Дранец 122: 1) Хоромск 92; 2) Туры 12; 3) Лисовичи 8; 4) Ольпень 4; 5) Столин 2; 6) Хорск 2; 7) Городец 2.
Дранько 28: 1) Давид-Городок 28.
Драня 17: 1) Давид-Городок 17.
Драпец 23: 1) Семигостичи 23.
Драчев 4: 1) Туры 2; 2) Столин 2.
Дроздик 6: 1) Речица 4; 2) Бухличи 2.
Дроздов 5: 1) Давид-Городок 5.
Дуб 18: 1) Давид-Городок 18.
Дубейко 76: 1) Семигостичи 50; 2) Ремель 14; 3) Ольшаны 6; 4) Оздамичи 4; 5) Великое Малешево 2.
Дубина 68: 1) Березцы 60; 2) Гольцы 2; 3) Ремель 2; 4) Мочуль 2; 5) Великое Малешево 2.
Дубков 4: 1) Столин 4.
Дублянин 36: 1) Бережное 32; 2) Столин 2; 3) Хотомель 2.
Дубовик 10: 1) Колодное 10.
Дубойский 88: 1) Стахово 38; 2) Плотница 16; 3) Дубой 9; 4) х. Юнища 8; 5) Первомайск 7; 6) Ворсынь 5; 7) Столин 3; 8) Видибор 2.
Дубравский 28: 1) Оздамичи 28.
Дубровский 3: 2) Хорск 3.
Дульский 146: 1) Бухличи 101; 2) Копани 19; 3) Речица 12; 4) х. Лютый Бор 6; 5) Столин 4; 6) Плотница 2; 7) Городная 2.
Дунец 5: 1) Столин 5.
Духовский 4: 1) Столин 4.
Дыферт 3: 3) Высокое 3.
Дыфорт 6: 1) Ремель 4; 2) Ольшаны 2.
Дьячок 6: 1) Речица 4; 2) Малые Викоревичи 2.
Дьячук 5: 1) Коротичи 5.
Е
Евдокимов 5: 1) Дубенец 5.
Евменчук 16: 1) Мочуль 16.
Евсович 4: 1) Малые Викоровичи 2; 2) Столин 2.
Евтух 26: 1) Радчицк 17; 2) Нечатово 8; 3) Речица 1.
Ермаченко 5: 1) Столин 5.
Ермолич 7: 1) Ремель 7.
Есько 23: 1) Федоры 17; 2) Столин 4; 3) Речица 2.
Ефимович 23: 1) Осовцы 13; 2) Радчицк 10.
Ж
Жабрацкий 18: 1) Нижний Теребежов 9; 2) Верхний Теребежов 5; 3) Кошара 2; 4) Столин 2.
Жакун 67: 1) Бережное 53; 2) Речица 8; 3) Столин 3; 4) Давид-Городок 3.
Жарич 5: 1) Колодное 5.
Жарун 33: 1) Овсемирово 33.
Железняк 4: 1) Ремель 3; 2) Речица 1.
Железновский 91: 1) Рубель 85; 2) Радчицк 2; 3) Городец 2; 4) Речица 2.
Жилко 4: 1) Речица 4.
Жлоба 29: 1) Велемичи 16; 2) Ремель 11; 3) Теребличи 2.
Жовнерич 48: 1) Овсемирово 29; 2) Радчицк 9; 3) Глинка 6; 4) Речица 4.
Жоглич 23: 1) Лядец 11; 2) Великие Орлы 10; 3) Лисовичи 2.
Жоголь 41: 1) Семигостичи 37; 2) Колодное 2; 3) Высокое 2.
Жук 156: 1) Малые Викоровичи 45; 2) Столин 36; 3) Речица 19; 4) Давид-Городок 15; 5) Струга 9; 6) Великие Викоровичи 7; 7) Колодное 7; 8) Бухличи 4; 9) х) Столинские 3; 10) Малые Орлы 2; 11) Ольшаны 2; 12) Велемичи 2; 13) Коротичи 2; 14) х. Новый Бор 2; 15) Ямное 1.
Журавель 13: 1) Речица 8; 2) Столин 3; 3) Глинка 2.
Журавлев 4: 1) Глинка 2; 2) Столин 2.
Журавский 10: 1) Давид-Городок 4; 2) Городец 2; 3) Высокое 2; 4) Ремель 2.
Жураковский 5: 1) хут. Колония 5.
Жыхор 14: 1) Стахово 14.
З
Заенчковский 14: 1) Столин 6; 2) Ремель 4; 3) Мочуль 2; 4) Верхний Теребежов 2.
Заика 7: 1) Столин 3; 2) Речица 2; 3) Бухличи 2.
Зайцев 8: 1) Столин 6; 2) Давид-Городок 2.
Закревский 14: 1) Комарники 6; 2) Осовая 2; 3) Городная 2; 4) Столин 2; 5) Рубель 2.
Залетко 11: 1) Белоуша 6; 2) Хотомель 5.
Занько 18: 1) Дубой 16; 2) Столин 2.
Заруба 5: 1) Нижний Теребежов 3; 2) Верхний Теребежов 2.
Захаренко 5: 1) Столин 3; 2) Давид-Городок 2.
Захарич 26: 1) Столин 12; 2) Ремель 6; 3) Малые Орлы 4; 4) Теребличи 4.
Зачук 5: 1) Бережное 5.
Збарашевский 11: 1) Ворсынь 5; 2) Плотница 4; 3) Осовая 2.
Зеленкевич 44: 1) Велемичи 35; 2) Мочуль 5; 3) Столин 2; 4) Лядец 2.
Зелинский 33: 1) Кошара 18; 2) Столин 7; 3) х. Лютый Бор 6; 4) Рубель 2.
Зельманчук 165: 1) Малые Орлы 115; 2) Великие Орлы 10; 3) Городец 10; 4) Столин 7; 5) Маньковичи 4; 6) Бережное 3; 7) Речица 3; 8) Хоромск 2; 9) Лисовичи 2; 10) Уголец 2; 11) Теребище 2; 12) Давид-Городок 2; 13) Великое Малешово 1; 14) Дубенец 1; 15) Нечатово 1.
Зиновчик 67: 1) Рубель 44; 2) Маньковичи 10; 3) Столин 6; 4) Хотомель 5; 5) Струга 2.
Зновец 68: 1) Великое Малешево 64; 2) Давид-Городок 4.
Зубей 14: 1) Давид-Городок 14.
Зубов 6: 1) Речица 4; 2) Хоромск 2.
Зыщук 9: 1) Бережное 7; 2) Лядец 2.
И
Иванов 10: 1) Столин 5; 2) Туры 4; 3) Речица 1.
Иванцов 49: 1) Гольцы 38; 2) Столин 7; 3) Федоры 2; 4) Бор-Дубенец 2.
Ивашкевич 5: 1) Столин 5.
Ивашко 6: 1) Речица 6.
Ивкович 5: 1) Столин 5.
Игнатенко 4: 1) Давид-Городок 3; 2) Городная 1.
Игнатюк 17: 1) Дубенец 10; 2) Столин 3; 3) Ворони 2; 4) Речица 2.
Иконников 4: 1) Стахово 4.
Ильин 5: 1) Столин 3; 2) Струга 2.
Ильчевский 8: 1) Городная 8.
Ипатьев 13: 1) Великие Орлы 13.
К
Кадолич 96: 1) Оздамичи 93; 2) Лядец 2; 3) Дубенец 1.
Кайма 7: 1) Овсемирово 7.
Калита 17: 1) Давид-Городок 17.
Каллаур (Кoллаур) 74: 1) Белоуша 22; 2) Столин 8; 3) Речица 7; 4) Вулька-Орея 7; 5) Рухча ІІ 6; 6) Цмень ІІ 5; 7) Рухча І 4; 8) Ямное 3; 9) Осовая 2; 10) Стахово 2; 11) Федоры 2; 12) Лисовичи 2; 13) Великие Орлы 2; 14) Городная 2.
Калоша 4: 1) Белоуша 2; 2) Речица 2.
Калько 61: 1) Давид-Городок 61.
Каменский 4: 1) Теребличи 4.
Канашин 6: 1) Давид-Городок 6.
Капустич 4: 1) Цмень І 2; 2) Цмень ІІ 2.
Карась 10: 1) Колодное 10.
Кардаш 67: 1) Великое Малешево 58; 2) Семигостичи 7; 3) Теребличи 2.
Карлин 5: 1) Давид-Городок 3; 2) Великие Орлы 2.
Карлюк 13: 1) Колодное 10; 2) Столин 2; 3) Лука 1.
Карпец 4: 1) Столин 2; 2) Давид-Городок 2.
Карпинский 18: 1) Белоуша 9; 2) Речица 5; 3) Верхний Теребежов 4.
Карплюк 22: 1) Овсемирово 11; 2) Радчицк 7; 3) Кострово 4.
Карповец 11: 1) Лядец 7; 2) Ольшаны 2; 3) Федоры 2.
Карпович 213: 1) Бережное 68; 2) Бухличи 47; 3) Копани 21; 4) Нижний Теребежов 21; 5) Осовая 16; 6) Речица 15; 7) Верхний Теребежов 11; 8) Дубой 5; 9) Рухча ІІ 2; 10) Малые Викоровичи 2; 11) Хорск 2) 12) Вулька-Орея 2; 13) Осовцы 1.
Карцов 31: 1) Великое Малешево 31
Касперович 56: 1) Глинка 37; 2) Колодное 6; 3) Плотница 4; 4) Рухча І 4; 5) Ситицк 3; 6) Радчицк 2.
Касперский 28: 1) Столин 14; 2) Ворони 12; 3) Маньковичи 2.
Катвицкий 2: 1) Велемичи 2.
Качановский 87: 1) Плотница 26; 2) Стахово 16; 3) Дубой 15; 4) Рухча ІІ 12; 5) Столин 7; 6) Вулька-Орея 6; 7) Видиборец 4; 8) Осовая 1.
Квятко 24: 1) Видибор 14; 2) Теребище 7; 3) Столин 2; 4) Юнища 1.
Квятковский 4: 1) Видибор 4.
Кекух 4: 1) Давид-Городок 4.
Кетько 41: 1) Давид-Городок 38; 2) Велемичи 3.
Кильбин 4: 1) Ольшаны 2; 2) Речица 2.
Кирдей 106: 1) Ворони 79; 2) Речица 7; 3) Бухличи 4; 4) Дубой 4; 5) Струга 4; 6) Столин 4; 7) Глинка 2; 8) Ямное 2.
Киречко 42: 1) Мочуль 31; 2) Хорск 9; 3) Туры 2.
Кирикович 7: 1) Федоры 7.
Кирилович 65: 1) Ольшаны 56; 2) Теребличи 5; 3) Столин 2; 4) Ремель 2.
Киселев 9: 1) Туры 4; 2) Давид-Городок 4; 3) Речица 1.
Кисель 234: 1) Городная 101; 2) Песово 34; 3) Лука 24; 4) Столин 16; 5) х. Новый Поселок 15; 6) Гольцы 14; 7) Высокое 6; 8) х. Лучица 5; 9) Речица 5; 10) Березцы 2; 11) Маньковичи 2; 12) Ольманы 2; 13) Ремель 2; 14) Теребличи 2; 15) Нечатово 2; 16) Ситицк 1; 17) Отвержичи 1.
Кислов 5: 1) Деревная 3; 2) Хоромск 2.
Китов 6: 1) Давид-Городок 6.
Кишкар 6: 1) Речица 4; 2) Столин 2.
Клепча 6: 1) Бережное 2; 2) Хоромск 2; 3) Речица 2.
Клецун 26: 1) Семигостичи 22; 2) Ремель 2; 3) Великое Малешево 2.
Климовец 24: 1) Хорск 14; 2) Туры 10.
Климович 121: 1) Лутки 57; 2) Хорск 40; 3) Нечатово 7; 4) Столин 4; 5) Маньковичи 2; 6) Туры 2; 7) Давид-Городок 2; 8) Оздамичи 2; 9) Видибор 2; 10) Осовцы 2; 11) Вeликое Малешево 1.
Климушко 56: 1) Бережное 40; 2) Столин 12; 3) Белоуша 2; 4) Речица 2.
Климчук 8: 1) Столин 4; 2) Нижний Теребежов 3; 3) Городная 1.
Клиш 18: 1) Уголец 16; 2) Хоромск 2.
Клочко 51: 1) Ольшаны 33; 2) Столин 13; 3) Велемичи 5.
Кмит 8: 1) Столин 6; 2) Маньковичи 2.
Князюк 9: 1) Гольцы 9.
Кобринец 7: 1) Речица 7.
Ковалев 14: 1) Столин 3; 2) Давид-Городок 3; 3) Бор-Дубенец 2; 4) Бережное 2; 5) Радчицк 2; 6) Речица 2.
Ковалевич 57: 1) Бережное 22; 2) Березцы 19; 3) Столин 10; 4) Речица 4; 5) Колодное 2.
Коваленко 8: 1) Давид-Городок 6; 2) Речица 2.
Ковалец 48: 1) Великое Малешево 36; 2) Давыд-Городок 7; 3) Столин 3; 4) Белоуша 2.
Ковалец-Кулага 6: 1) Давид-Городок 6.
Коваль 62: 1) Коротичи 30; 2) Оздамичи 21; 3) Теребличи 4; 4) Мочуль 3; 5) Столин 2; 6) Ремель 2.
Ковалько 48: 1) Городная 41; 2) х. Новый Поселок 5; 3) х. Колония 2. Ковальский 80: 1) Радчицк 50; 2) Кострово 11; 3) Речица 8; 4) Великий Лес 7; 5) Вегерин х. 2; 6) Столин 2.
Ковальчук 22: 1) Давид-Городок 11; 2) Видибор 9; 3) Дубой 2.
Ковбеня 11: 1) Речица 9; 2) Лядец 2.
Ковко 40: 1) Давид-Городок 38; 2) Бережное 2.
Кодеба 8: 1) Давид-Городок 8.
Кожановский 209: 1) Рубель 98; 2) Велемичи 24; 3) Ольпень 21; 4) Ремель 16; 5) Ольшаны 16; 6) Хотомель 9; 7) Высокое 7; 8) Видиборец 4; 9) Нижний Теребежов 4; 10) Лисовичи 4; 11) Речица 4; 12) Мочуль 1; 13) Коротичи 1.
Кожушко 8: 1) Маньковичи 8.
Козак 97: 1) Ольшаны 80; 2) Столин 4; 3) Давид-Городок 4; 4) Теребличи 4; 5) х. Колония 3; 6) Речица 2.
Козакевич 77: 1) Давид-Городок 31; 2) Отвержичи 23; 3) Белоуша 19; 4) Маньковичи 4.
Козаков 14: 1) Столин 5; 2) х. Новый Поселок 4; 3) Городная 3; 4) х. Песово 1; 5) Речица 1.
Козачок 31: 1) Городная 16; 2) Столин 5; 3) Деревная 4; 4) х. Колония 2; 5) х. Новый Поселок 2; 6) Речица 2.
Козёл (Козел) 306: 1) Маньковичи 111; 2) Верхний Теребежов 57; 3) Овсемирово 38; 4) Давид-Городок 37; 5) Столин 25; 6) Нижний Теребежов 9; 7) Речица 8; 8)
Семигостичи 5; 9) Туры 4; 10) Лядец 4; 11) Коротичи 3; 12) Бухличи 2; 13) Белоуша 2; 14) Радчицк 1.
Козелко 11: 1) Давид-Городок 11.
Козелько 3: 1) Столин 3.
Козеня 36: 1) Мочуль 30; 2) Ремель 6.
Козлов 7: 1) Маньковичи 2; 2) Давид-Городок 2; 3) Коротичи 2; 4) Речица 1.
Козловский 9: 1) Столин 6; 2) Давид-Городок 2; 3) Речица 1.
Козляк 6: 1) Вулька Орея 6.
Козляковский 41: 1) Плотница 33; 2) Столин 4; 3) Видибор 2; 4) Речица 2.
Козубовский 27: 1) Нижний Теребежов 12; 3) Речица 9; 2) Верхний Теребежов 3; 4) х. Лютый Бор 3.
Козуля 81: 1) Ворони 61; 2) Речица 16; 3) Малые Викоровичи 2; 4) Столин 2.
Колб 63: 1) Ворсынь 22; 2) Рухча ІІ 8; 3) Столин 8; 4) Плотница 7; 5) Дубой 5; 6) Отвержичи 5; 7) Речица 4; 8) Велемичи 2; 9) Рухча І 2.
Колбик 86: 1) Малые Орлы 15; 2) Туры 12; 3) Городец 9; 4) Ольшаны 9; 5) Ремель 8; 6) Теребличи 7; 7) Великие Орлы 5 8) Глинка 4; 9) Лядец 4; 10) Высокое 4; 11) Мочуль 3; 12) Ольпень 3; 13) Хоромск 2; 14) Юнища 2; 15) Речица 1.
Колесник 79: 1) Овсемирово 39; 2) Белоуша 17; 3) Радчицк 7; 4) Колодное 5; 5) Рухча І 3; 6) Федоры 2; 7) Столин 2; 8) Маньковчи 2; 9) Отвержичи 2.
Колесников 4: 1) Речица 4.
Колодич 14: 1) Белоуша 10; 2) Столин 2; 3) Мочуль 2.
Колосовский 6: 1) Давид-Городок 4; 2) Речица 2.
Коляда (Коледа) 275: 1) Рубель 161; 2) Ольшаны 19; 3) Колодное 17; 4) Хотомель 14; 5) Великие Орлы 13; 6) Теребличи 10; 7) Бережное 9; 8) Столин 8; 9) Устимле 5; 10) Дубенец 4; 11) Высокое 3; 12) Давид-Городок 3; 13) Коротичи 2; 14) Велемичи 2; 15) Туры 2; 16) Радчицк 2; 17) Семигостичи 1.
Командышко 4: 1) Видибор 4.
Комар 216: 1) Стахово 79; 2) Дубой 28; 3) Давид-Городок 19; 4) х. Юнища 17; 5) Вулька-Орея 14; 6) Видибор 8; 7) Плотница 8; 8) Юнища 7; 9) Лутки 6; 10) Столин 5; 11) Туры 4; 12) Гольцы 2; 13) Глинка 2; 14) Речица 2; 15) Лядец 2; 16) Ольшаны 2; 17) Осовая 2; 18) Видиборец 2; 19) Ситицк 2; 20) Теребличи 2; 21) Лука 2; 22) Осовцы 1.
Комаров 7: 1) Столин 5; 2) Речица 2.
Комик 83: 1) Уголец 36; 2) Городец 21; 3) Хоромск 11; 4) Дубенец 3; 5) Речица 3; 6) Глинка 2; 7) Столин 2; 8) Хорск 2; 9) Лядец 2; 10) Бережное 1.
Кондер 40: 1) Белоуша 24; 2) Отвержичи 8; 3) Маньковичи 5; 4) Столин 2; 5) Дубенец 1.
Кондратович 14: 1) Великое Малешево 10; 2) Семигостичи 2; 3) Велемичи 2.
Коновальчук 9: 1) Хотомель 6; 2) Бор-Дубенец 3.
Конончук 90: 1) Велемичи 54; 2) Семигостичи 15; 3) Ремель 11; 4) Старина 6; 5) Высокое 2; 6) Ольпень 2.
Конопацкий 10: 1) Давид-Городок 8; 2) Осовцы 2.
Коноплицкий 95: 1) Великие Орлы 44; 2) Ольпень 14; 3) Лисовичи 10; 4) Дубой 8; 5) Малые Орлы 4; 6) Рубель 3; 7) Хорск 3; 8) Давид-Городок 3; 9) Узляжье 2; 10) Хоромск 2; 11) Речица 2.
Концуб 7: 1) Давид-Городок 7.
Копец 28: 1) Великое Малешево 18; 2) Толмачево 7; 3) Семигостичи 3.
Копко 12: 1) Ворони 10; 2) Давид-Городок 2.
Копко-Стадник 10: 1) Давид-Городок 10.
Корецкий 19: 1) Дубой 14; 2) Речица 5.
Корженевич 29: 1) Высокое 10; 2) Дубой 9; 3) Осовая 3; 4) Столин 3; 5) Кошара 2; 6) Речица 2.
Коржовник 81: 1) Нижний Теребежов 37; 2) Верхний Теребежов 32; 3) Речица 8; 4) Бухличи 2; 5) Копани 2.
Коркаш 2: 1) Ремель 2.
Корнаш 2: 1) Ворони 2.
Корнейчук 136: 1) Великое Малешево 53; 2) Семигостичи 46; 3) Хорск 12; 4) Давид-Городок 7; 5) Глинка 4; 6) Ольшаны 4; 7) Туры 3; 8) Малые Орлы 3; 9) Оздамичи 3; 10) Теребличи 3.
Королев 14: 1) Речица 5; 2) Столин 3; 3) Дубенец 2; 4) Давид-Городок 2; 5) Великое Малешево 2.
Корольчук 202: 1) Могильное 62; 2) Дубой 23; 3) Уголец 17; 4) Речица 13; 5) Бережное 13; 6) Великие Орлы 13; 7) Малые Орлы 12; 8) Хорск 12; 9) Дубенец 11; 10) Хоромск 8; 11) Столин 5; 12) Туры 5; 13) Видибор 3; 14) Ястребель 2; 15) Радчицк 2; 16) Лука 1.
Корсак 5: 1) Столин 5.
Корчевский 37: 1) Велемичи 35; 2) Столин 2.
Корытько 6: 1) Колодное 6.
Костюк 92: 1) Белоуша 31; 2) Отвержичи 23; 3) Маньковичи 18; 4) Столин 8; 5) Речица 8; 6) Радчицк 2; 7) Давид-Городок 2.
Кот 9: 1) Теребличи 3; 2) Ремель 2; 3) Речица 2; 4) Березцы 2.
Котвицкий 3: 1) Столин 3.
Котецкий 4: 1) Бережное 4.
Котко 90: 1) Рубель 50; 2) Хотомель 11; 3) Давид-Городок 8; 4) Белоуша 6; 5) Лядец 6; 6) Лисовичи 3; 7) Речица 2; 8) Бережное 2; 9) Городец 2.
Котраль 6: 1) Давид-Городок 6.
Кох 20: 1) Радчицк 11; 2) х. Колония 5; 3) Понижье 3; 4) Великий Лес 1.
Коханович 12: 1) Великие Орлы 12.
Кохно 6: 1) Затишье 4; 2) Речица 2.
Коцевич 5: 1) Оздамичи 3; 2) Речица 2.
Кошевский 51: 1) Теребличи 44; 2) Оздамичи 3; 3) Столин 2; 4) Ремель 2.
Кошель 15: 1) Семигостичи 12; 2) Столин 3.
Кошман 31: 1) Оздамичи 11; 2) Давид-Городок 7; 3) Великое Малешево 4; 4) Семигостичи 3; 5) Теребличи 2; 6) Толмачево 2; 7) Речица 2.
Кравцов 96: 1) Великое Малешево 90; 2) Крушин 2; 3) Хорск 2; 4) Семигостичи 2.
Кравчук 56: 1) Дубой 22; 2) Бор-Дубенец 10; 3) Малые Орлы 10; 4) Теребище 4; 5) Столин 3; 6) Давид-Городок 3 7) Осовая 2; 8) Речица 2.
Крапец 13: 1) Ремель 13)
Красковский 28: 1) Колодное 22; 2) Столин 6.
Красовский 5: 1) Давид-Городок 5.
Красько 4: 1) Ольшаны 4.
Криволевич 85: 1) Ольманы 35; 2) Отвержичи 24; 3) Речица 6; 4) Маньковичи 5; 5) Хотомель 4; 6) Белоуша 3; 7) Столин 2; 8) Бережное 2; 9) Дубой 2; 10) Кошара 2.
Кривонос 15: 1) Семигостичи 4; 2) Великое Малешево 4; 3) Речица 4; 4) Ольпень 3.
Кривопуст 56: 1) Струга 18; 2) Ямное 17; 3) Столин 11; 4) Верхний Теребежов 3; 5) Могильное 3; 6) Давид-Городок 2; 7) Речица 2; 8) Великие Викоровичи 1.
Крижан 6: 1) Теребличи 6.
Криштоп 18: 1) Маньковичи 18.
Крох 79: 1) Давид-Городок 76; 2) Столин 3.
Круг 8: 1) Лядец 8.
Круглич 25: 1) Велемичи 23; 2) Столин 2.
Крук 52: 1) Толмачево 29; 2) Бережное 15; 3) Теребличи 6; 4) Великое Малешево 2.
Крупец 28: 1) Велемичи 25; 2) Старина 3.
Крупиневич (Крупеневич) 11: 1) Малые Орлы 6; 2) Уголец 3; 3) Хоромск 2.
Крупкевич 96: 1) Ольшаны 96.
Крупко 5: 1) Радчицк 3; 2) Великий Лес 2.
Крыжик 22: 1) Малые Викоревичи 9; 2) Речица 8; 3) Струга 3; 4) Бухличи 2.
Крылович 6: 1) Колодное 2; 2) Великий Лес 2; 3) Речица 2.
Крым 22: 1) Давид-Городок 15; 2) Столин 7.
Куделич 7: 1) Давид-Городок 7.
Кудласевич 227: 1) Коротичи 148; 2) Толмачево 68; 3) Теребличи 3; 4) Речица 3; 5) Столин 2; 6) Белоуша 2; 7) Лутки 1.
Кужко 34: 1) Кострово 30; 2) Ситицк 2; 3) Рухча ІІ 2.
Кузовко 4: 1) Бережное 4.
Кузьмич 272: 1) Давид-Городок 116; 2) Велемичи 34; 3) Великое Малешево 31; 4) Лядец 19; 5) Цмень І 11; 6) Речица 10; 7) Столин 8; 8) Великий Лес 7; 9) Радчицк 6; 10) Толмачево 6; 11) Бережное 6; 12) Туры 4; 13) Осовая 3; 14) Первомайск 3; 15) Хотомель 3; 16) Ольпень 2; 17) Крушин 2; 18) Комарники 1.
Кукиш 4: 1) Дубой 4.
Кукоулин 4: 1) Хорск 4.
Кулага 99: 1) Давид-Городок 94; 2) Столин 3; 3) Хорск 2.
Кулак 30 27: 1) Юнище 14; 2) Колодное 6; 3) Речица 3; 4) Кулак? 3; 5) Столин 2; 6) Теребище 2.
Кулакович 15: 1) Малые Орлы 7; 2) Городец 4; 3) Великие Орлы 2; 4) Речица 2.
Кулевский 5: 1) Речица 5.
Кулеш 16: 1) Семигостичи 14; 2) Хотомель 2.
Кулик 10: 1) Верхний Теребежов 5; 2) Нижний Теребежов 3; 3) Лутки 2.
Кульша 4: 1) Видибор 4.
Кунай 101: 1) Уголец 34; 2) Городец 26; 3) Хорск 18; 4) Лядец 14; 5) Речица 3; 6) Хоромск 2; 7) Лисовичи 2; 8) Велемичи 2.
Куницкий 4: 1) Глинка 2; 2) Речица 2.
Кунтарас 16: 1) Бережное 12; 2) Столин 4.
Куштель 22: 1) Бережное 18; 2) Столин 4.
Купаво 5: 1) Бережное 3; 2) Речица 2.
Куприянов 4: 1) Столин 4)
Куприянчик 4: 1) Великое Малешево 2; 2) Столин 2.
Кураш 32: 1) Малые Орлы 26; 2) Бережное 2; 3) Лядец 2; 4) Семигостичи 2.
Курган 113: 1) Нечатово 78; 2) Федоры 10; 3) Радчицк 10; 4) Понижье 5; 5) Речица 4; 6) Столин 2; 7) Маньковичи 2; 8) Давид-Городок 2.
Курилюк 9: 1) Столин 5; 2) Давид-Городок 2; 3) Речица 2.
Куродым 4: 1) Лисовичи 2; 2) Речица 2.
Курч 26: 1) Столин 16; 2) Глинка 5; 3) Кострово 3; 4) Радчицк 2.
Курченя 18: 1) Столин 18.
Куст 21: 1) Давид-Городок 19; 2) Речица 2.
Кухаревич 27: 1) Городец 22; 2) Уголец 3; 3) Лядец 2.
Кухарчук 4: 1) Великие Орлы 2; 2) Бережное 2.
Кучук 6: 1) Бережное 4; 2) Столин 2.
Кушнер 39: 1) Плотница 27; 4) Столин 5; 2) Речица 5; 3) Ольманы 2.
Л
Лавренчук 5: 1) Речица 3; 2) Велемичи 2.
Лагодич 4: 1) Столин 2; 2) Давид-Городок 2.
Лагодюк (Логодюк) 8: 1) Бор-Дубенец 8.
Лазарев 4: 1) Хоромск 2; 2) Речица 2.
Лазаревич 10: 1) Могильное 4; 2) Дубенец 4; 3) Хорск 2.
Лакиза 9: 1) Дубой 7; 2) Юнишча 2.
Лапшин 5: 1) Столин 5.
Лахмин 6: 1) Давид-Городок 6.
Лаховец 32: 1) Малые Орлы 9; 2) Столин 6; 3) Великие Орлы 6; 4) Городец 5; 5) Дубенец 4; 6) Уголец 2.
Лахович 9: 1) Дубой 6; 2) Плотница 3.
Лебедевский 46: 1) Стахово 20; 2) Плотница 9; 3) Осовцы 9; 4) Березцы 4; 5) Теребище 2; 6) Видибор 1; 7) Городная 1.
Левданский 20: 1) Туры 6; 2) Велемичи 6; 3) Столин 3; 4) Стахово 3; 5) Мочуль 2.
Левковец 204: 1) Глинка 71; 2) Оздамичи 49; 3) Коротичи 17; 4) Теребличи 9; 5) Велемичи 8; 6) Речица 8; 7) Цмень I 7; 8) Столин 7; 9) Зубково 6; 10) Радчицк 4; 11) Мочуль 3; 12) Рухча II 3; 13) Плотница 2; 14) Цмень II 2; 15) Видибор 2; 16) Маньковичи 2; 17) Семигостичи 2; 18) Лука 2.
Левкович 17: 1) Колодное 15; 2) х. Новый Бор 2.
Левченко 8: 1) Ольшаны 6; 2) Верхний Теребежов 2.
Легкий 12: 1) Бухличи 6; 2) Речица 3; 3) Давид-Городок 3.
Лемеза 285: 1) Ольшаны 271; 2) Оздамичи 5; 3) Высокое 4; 4) Давид Городок 2; 5) Великий Лес 2; 6) Столин 1; 7) Речица 1.
Лемешевский 151: 1) Плотница 33; 2) Ольпень 30; 3) Речица 10; 4) Столин 9; 5) Рухча II 8; 6) Струга 8; 7) Бор-Дубенец 8; 8) Лисовичи 8; 9) Велемичи 6; 10) Ворсынь 5; 11) Глинка 4; 12) х. Могильное 4; 13) Великий Лес 2; 14) Федоры 2; 15) Осовая 2; 16) Видибор 2; 17) Зубково 2; 18) х. Столинские 2; 19) Белоуша 2; 20) Бережное 2; 21) Уголец 2.
Ленкевич 6: 1) Столин 6.
Ленчук 7: 1) Ольшаны 7.
Леонов 4: 1) Маньковичи 4.
Леоновец 169: 1) Деревная 121; 2) Столин 16; 3) Речица 10; 4) Нижний Теребежов 6; 5) Городная 4; 6) Радчицк 3; 7) Верхний Теребежов 3) 8) Великий Лес 2; 9) Колодное 2; 10) Нечатово 2.
Леонович 12: 1) Давид-Городок 7; 2) Бор-Дубенец 3; 3) Бережное 2.
Лепешко 9: 1) Колодное 9.
Лепилкин 6: 1) Столин 6.
Лесковец 4: 1) Хоромск 2; 2) Ольшаны 2.
Лесько 121: 1) Лутки 109; 2) Теребличи 3; 3) Коротичи 2; 4) Толмачево 2; 5) Хорск 2; 6) Оздамичи 2; 7) Давид-Городок 1.
Летун 41: 1) Давид-Городок 41.
Лецко 44: 1) Колодное 39; 2) Овсемирово 2; 3) Глинка 2; 4) Речица 1.
Лешкевич 1080: 1) Ольпень 490; 2) Рубель 121; 3) Мочуль 119; 4) Велемичи 72; 5) Малые Викоровичи 37; 6) Лисовичи 37; 7) Ремель 33; 8) Старина 28; 9) Столин 23; 10) Речица 22; 11) Семигостичи 22; 12) Давид-Городок 14; 13) Туры 13; 14) Хорск 13; 15) Дубой 9; 16) Ольшаны 4; 17) Хоромск 4; 18) Высокое 4; 19) Лядец 3; 20) Уголец 2; 21) Великие Орлы 1; 22) Ворони 1; 23) Лутки 1; 24) Струга 1; 25) Хотомель 1; 26) Оздамичи 1.
Лешко (Ляшко) 136: 1) Маньковичи 63; 2) Бор-Дубенец 29; 3) Городная 18; 4) Столин 8; 5) Белоуша 4; 6) Речица 4; 7) Глинка 3; 8) Ольманы 3; 9) Ольпень 2; 10) х. Лютый Бор 2.
Лешук 15: 1) Хорск 9; 2) Семигостичи 2; 3) Туры 2; 4) Белоуша 2; 5) Глинка 2.
Лещинский 42: 1) Радчицк 31; 2) Великий Лес 5; 3) Столин 3; 4) Речица 3.
Линкевич 3: 1) Речица 3.
Липский 131: 1) Рубель 51; 2) Ольпень 33; 3) Струга 19; 4) Столин 11; 5) Хотомель 7; 6) Глинка 3; 7) Велемичи 3; 8) Дубой 2; 9) Речица 2.
Лисицкий 5: 1) Речица 3; 2) Толмачево 2.
Лисовец 57: 1) Хорск 35; 2) Хоромск 8; 3) Туры 5; 4) Лутки 3; 5) Столин 2; 6) Маньковичи 2; 7) Городная 2.
Литвин 72: 1) Семигостичи 21; 2) Городец 16; 3) Малые Орлы 7; 4) Мочуль 7; 5) Дубенец 5; 6) Ремель 4; 7) Речица 2; 8) Хоромск 2; 9) Уголец 2; 10) Лядец 2; 11) Давид-Городок 2; 12) Высокое 2.
Литвинкевич 8: 1) х. Остров 3; 2) Столин 3; 3) Ямное 2.
Литвинко 151: 1) Столин 42; 2) Струга 31; 3) Нижний Теребежов 30; 4) Речица 26; 5) Верхний Теребежов 15; 6) Великие Викоревичи 4; 7) Радчицк 2; 8) Ямное 1.
Литвинчик 47: 1) Городная 31; 2) Песово 11; 3) Лука 3; 4) Речица 2.
Литвинчук 13: 1) Семигостичи 7; 2) Великое Малешево 4; 3) Давид-Городок 2.
Личевский 25: 1) Городная 18; 2) Нечатово 3; 3) Федоры 2; 4) Столин 2.
Личко 16: 1) Колодное 16.
Лобец 48: 1) Рубель 36; 2) Бережное 10; 3) Бор-Дубенец 2.
Лобзинский 4: 1) Речица 4.
Лободовский 4: 1) Нижний Теребежов 4.
Лобчук 33: 1) Плотница 24; 2) Видибор 3; 3) Столин 4; 4) Речица 2.
Логвинко 33: 1) Ольшаны 33.
Логвинов 6: 1) Давид-Городок 4; 2) Бережное 2.
Ложечник 19: 1) Колодное 19.
Лозейко 33: 1) Речица 22; 2) Столин 11.
Лозицкий 62: 1) Плотница 43; 2) Речица 8; 3) х. Юнища 5; 4) Видибор 3; 5) Столин 2; 6) Березцы 1.
Лознухо 63: 1) Бережное 56; 2) Столин 5; 3) Речица 2.
Лосацкий 11: 1) Столин 4; 2) Лядец 3; 3) Хотомель 2; 4) Речица 2.
Лосик 26: 1) Ольшаны 24; 2) х. Колония 2.
Лосич 31: 1) Ситицк 15; 2) Дубой 7; 3) Великий Лес 4; 4) Радчицк 3; 5) Плотница 1; 6) Овсемирово 1.
Лоска 2: 1) Теребличи 2.
Лоско 6: 1) Оздамичи 4; 2) Ольпень 2.
Лось 9: 1) Бережцы 6; 2) Столин 2; 3) Речица 1.
Лугин 13: 1) Верхний Теребежов 13.
Лузько 133: 1) Нечатово 100; 2) Радчицк 15; 3) Рухча I 12; 4) Речица 3; 5) Великий Лес 2; 6) Белоуша 1.
Лукашевич 106: 1) Столин 77; 2) Струга 11; 3) Речица 7; 4) Туры 6; 5) Толмачево 3; 6) Белоуша 2.
Лукша 58: 1) Маньковичи 23; 2) Осовцы 22; 3) Столин 6; 4) Плотница 4; 5) Дубой 3.
Лунский 14: 1) Давид-Городок 14.
Лусь 27: 1) Давид-Городок 25; 2) Хотомель 2.
Луцкий 19: 1) Столин 11; 2) Рубель 4; 3) Белоуша 2; 4) Речица 2.
Лыбко 31: 1) Давид-Городок 27; 2) Хоромск 2; 3) Оздамичи 2.
Лысик 4: 1) Речица 4.
Лыськовец 5: 1) Давид-Городок 5.
Лысый 7: 1) Столин 7.
Лысюк 80: 1) Дубенец 32; 2) Дубой 18; 3) Столин 18; 4) Струга 8; 5) Стахово 2; 6) Речица 2.
Любенчук 7: 1) хут. Колония 5; 2) Нечатово 2.
Любич 7: 1) Плотница 7.
Ляшук (Лешук) 243: 1) Лядец 213; 2) Городец 14; 3) Малые Орлы 5; 4) Уголец 2; 5) Ольшаны 2; 6) Хотомель 2; 7) Великие Орлы 1; 8) Великое Малешово 1; 9) Узляжье 1.
М
Магомедов 4: 1) Столин 4.
Мазан 119: 1) Хорск 77; 2) Ольшаны 16; 3) Велемичи 7; 4) Давид-Городок 4; 5) Туры 4; 6) Малые Орлы 4; 7) Столин 3; 8) Великие Орлы 2; 9) Речица 2.
Мазанец 11 : 1) Давид-Городок 11.
Мазейко 15: 1) Давид-Городок 13; 2) Туры 2.
Мазуркевич 13: 1) Давид-Городок 13.
Макарушко 53: 1) Нечатово 53.
Маковецкий 33: 1) Радчицк 12; 2) Понижье 7; 3) Глинка 5; 4) Рухча I 4; 5) Великий Лес 3; 6) Столин 2.
Максимович 31: 1) Хоромск 14; 2) Давид-Городок 7; 3) Маньковичи 4; 4) Малые Викоровичи 2; 5) Столин 2; 6) Рубель 2.
Максимчук 14: 1) Столин 8; 2) Юнища 4; 3) Видибор 2.
Максимюк 6: 1) х. Колония 4; 2) Маньковичи 2.
Малайчук 38: 1) Бор-Дубенец 34; 2) х) Юнище 2; 3) Речица 2.
Малей 75: 1) Дубой 63; 2) Столин 6; 3) Речица 4; 4) Видибор 2.
Малина 16: 1) Малые Орлы 12; 2) Хотомель 2; 3) Великие Орлы 2.
Малинич 4: 1) Великое Малешево 4.
Малиновский 24: 1) Давид-Городок 17; 2) Ворони 6; 3) Столин 1.
Мальцев 4: 1) Речица 4.
Мальцевич 90: 1) Оздамичи 73; 2) Теребличи 14; 3) Толмачево 3.
Малюк 22: 1) Мочуль 20; 2) Белоуша 2.
Маляшкевич 4: 1) Городец 2; 2) Речица 2.
Мамайко 211: 1) Велемичи 174; 2) Ремель 8; 3) Старина 5; 4) Мочуль 5; 5) Семигостичи 4; 6) Столин 4; 7) Городец 2; 8) Хотомель 2; 9) Давид-Городок 2; 10) Туры 2; 11) Ольшаны 2; 12) Хоромск 1.
Маманович 70: 1) Бор-Дубенец 36; 2) Рубель 28; 3) Хотомель 6.
Манарчик 4: 1) Белоуша 4.
Мануйло 18: 1) х. Ровчак 9; 2) Городная 7; 3) Лука 2.
Марейко 25: 1) Давид-Городок 25.
Маринич 41: 1) Давид-Городок 11; 2) Федоры 8; 3) Столин 5; 4) Теребличи 5; 5)
Мочуль 4; 6) Белоуша 3; 7) Коротичи 3; 8) Лядец 2.
Маркевич 12: 1) Давид-Городок 8; 2) Ворони 2; 3) Нечатово 2.
Маркус 8: 1) Давид-Городок 6; 2) Ольшаны 2.
Мартелин 9: 1) Ремель 9.
Мартынчик 5: 1) Великое Малешево 5.
Марушко 17: 1) Колодное 10; 2) Столин 7.
Марченко 11: 1) Столин 9; 2) Давид-Городок 2.
Марчик 4: 1) Столин 4.
Марчук 153: 1) Давид-Городок 84; 2) Гольцы 58; 3) Столин 9; 4) Рубель 2.
Масальский 5: 1) Столин 5.
Масалыко 39: 1) Ольшаны 36; 2) Высокое 3.
Масло 58: 1) Велемичи 48; 2) Старина 8; 3) Давид-Городок 2.
Масловский 6: 1) Дубой 6.
Матвейчук 49: 1) Цмень I 13; 2) Кострово 8; 3) Столин 8; 4) Глинка 7; 5) Цмень II 6; 6) Радчицк 3; 7) Первомайск 2; 8) Речица 2.
Матусевич 126: 1) Давид-Городок 114; 2) Ольпень 5; 3) Речица 3; 4) Столин 2; 5) Велемичи 2.
Матюх 125: 1) Радчицк 38; 2) Рухча I 31; 3) Столин 14; 4) Понижье 10; 5) Городная 10; 6) Великий Лес 4; 7) Федоры 6; 8) Цмень II 4; 9) Речица 4; 10) Видибор 2; 11) х. Колония 2.
Матюшок 39: 1) Видибор 28; 2) Речица 4; 3) Теребище 2; 4) Вулька-Орея 2; 5) Столин 2; 6) Осовцы 1.
Мацук (Моцук) 46: 1) Лука 24; 2) Городная 11; 3) Бор-Дубенец 8; 2) Песово 2; 3) х. Новый Поселок 1.
Машлякевич 168: 1) Рубель 118; 2) Велемичи 10; 3) Столин 8; 4) Хоромск 7; 5) Ольшаны 7; 6) Уголец 5; 7) Бережное 4; 8) Городец 2; 9) Дубой 2; 10) Маньковичи 2; 11) Белоуша 2, 12) Ольпень 1; 13) Хорск 1.
Медведь 5: 1) Речица 5.
Медведев 4: 1) Оздамичи 2; 2) Давид-Городок 2.
Мелещеня 13: 1) Оздамичи 10; 2) Толмачево 3.
Мельник 268: 1) Столин 109; 2) Белоуша 75; 3) Речица 35; 4) Коротичи 17; 5) Великие Орлы 8; 6) Давид-Городок 4; 7) Маньковичи 3; 8) Ремель 3; 9) Лядец 2; 10) Малые Орлы 2; 11) Стахово 2; 12) Отвержичи 2; 13) Ворони 2; 14) Бухличи 1; 15) Видибор 1; 16) Глинка 1; 17) Городная 1.
Мельникович 74: 1) Федоры 67; 2) Колодное 2; 3) Столин 2; 4) Речица 2; 5) Нечатово 1.
Мельничук 8: 1) Высокое 3; 2) хут. Колония 3; 3) Давид-Городок 2.
Мигалевич 20: 1) Давид-Городок 20.
Мигель 6: 1) Велемичи 4; 2) Речица 2.
Мижеревич 25: 1) Давид-Городок 21; 2) Столин 2; 3) Речица 2.
Миклуш 6: 1) Столин 4; 2) Маньковичи 2.
Микулич 57: 1) Оздамичи 49; 4) Речица 4; 2) Глинка 2; 3) Толмачево 2.
Микша 38: 1) Городная 12; 2) Песово (Городн.) 11; 3) Бор-Дубенец 8; 4) Теребличи 2; 5) Лутки 2; 6) Речица 2; 7) Дубенец 1.
Минич 4: 1) Столин 2; 2) Маньковичи 2.
Минкевич 52: 1) Бережное 36; 2) Столин 7; 3) х. Столинские 2; 4) Дубой 2; 5) Бор-Дубенец 2; 6) Ольшаны 2; 7) Речица 1.
Минчук 11: 1) Ремель 8; 2) Мочуль 3.
Миронец 8: 1) Давид-Городок 6; 2) Великие Орлы 2.
Миронович 84: 1) Столин 42; 2) Городная 36; 3) Маньковичи 3; 4) Речица 2; 5) Лука 1.
Мирончук 50: 1) Речица 48; 2) Вулька-Орея 2.
Мисько 13: 1) Ремель 5; 2) Речица 4; 3) Великие Викоровичи 2; 4) Столин 2.
Мисюра 85: 1) Давид-Городок 82; 2) Велемичи 3.
Мисючик 8: 1) Нечатово 6; 2) Столин 2.
Митько 6: 1) Столин 5; 2) Речица 1.
Михалевич 17: 1) Великое Малешево 11; 2) Оздамичи 4; 3) Столин 2.
Михлюк 78: 1) Оздамичи 74; 2) Теребличи 2; 3) Речица 2.
Михновец 63: 1) Белоуша 58; 2) Столин 3; 3) Рубель 2.
Мишков 14: 1) Великое Малешево 14.
Мишук 27: 1) Хорск 21; 2) Туры 4; 3) Речица 2.
Мозго 4: 1) Цмень II 4.
Мозгов 4: 1) Речица 2; 2) Столин 2.
Мозоль 345: 1) Хотомель 131; 2) Ольшаны 96; 3) Радчицк 26; 4) Овсемирово 24; 5) Глинка 9; 6) Столин 9; 7) Речица 7; 8) Бор-Дубенец 6; 9) Кострово 5; 10) Рубель 5; 11) Ольманы 4; 12) Бережное 4; 13) Колодное 4; 14) Великие Викоровичи 3; 15) Узляжье 3; 16) Дубой 2; 17) х. Столинские 2; 18) Понижье 1; 19) Рухча I 1; 20) Устимле 1; 21) Хорск 1; 22) Семигостичи 1.
Мойсак 30: 1) Гольцы 28; 2) Столин 2.
Мойсеев 6: 1) Бережное 3; 2) Столин 3)
Мойсиевич 7: 1) Верхний Теребежов 6; 2) Нижний Теребежов 1.
Мойсюк 47: 1) Давид- Городок 30; 2) Лядец 15; 3) Великие Орлы 2.
Мойсюк-Дранько 5: 1) Давид- Городок 5.
Мокиевец 45: 1) Федоры 45.
Молочко 4: 1) Столин 4.
Молчанович 56: 1) Струга 23; 2) Столин 10; 3) Ворони 8; 4) Ямное 7; 5) Отвержичи 4; 6) Великие Викоровичи 2; 7) Малые Викоровичи 2.
Монич 35: 1) Колодное 28; 2) Столин 4; 3) Радчицк 3.
Морейко 9: 1) Речица 9.
Мороз 290: 1) Велемичи 85; 2) Струга 62; 3) Ямное 24; 4) Давид-Городок 24; 5) Столин 17; 6) х. Остров 14; 7) Старина 12; 8) Малые Викоровичи 7; 9) Ольманы 6; 10) Ворони 6; 11) х. Крушин 6; 12) Ремель 5; 13) Отвержичи 4; 14) Дубенец 4; 15) Дубой 3; 16) Речица 3; 17) Великие Викоровичи 2; 18) Узляжье 2; 19) Маньковичи 2; 20) Теребличи 2.
Морус 13: 1) Туры 13.
Мосейко 5: 1) Речица 5.
Мосейчук 11: 1) Рухча I 8; 2) Колодное 3.
Москаленко 4: 1) Столин 2; 2) Хорск 2.
Моштыль 15: 1) Давид-Городок 13; 2) Белоуша 2.
Музычин 4: 1) Ольшаны 4.
Музычко 14: 1) Федоры 14.
Муратов 4: 1) Столин 4.
Мухин 4: 1) Столин 4.
Мышепуд 56: 1) Столин 47; 2) Речица 6; 3) Малые Викоровичи 2; 4) Бережное 1.
Н
Наварич 14: 1) Видибор 13; 2) Речица 1.
Нагар 54: 1) Ремель 43; 2) Семигостичи 5; 3) Велемичи 2; 4) Ольпень 2; 5) Речица 2.
Надольский 6: 1) Бухличи 2; 2) Копани 2; 3) Речица 2.
Назаров 13: 1) Речица 11; 2) Столин 2.
Найден 21: 1) Струга 9; 2) Маньковичи 4; 3) Хоромск 4; 4) Городец 2; 5) Столин 2.
Найдин 3: 1) х. Остров 2; 2) Ямное 1.
Налетько 6: 1) Лядец 4; 2) Речица 2.
Наумович 71: 1) Малые Викоровичи 26; 2) Струга 20; 3) Ямное 7; 4) Речица 6; 5) Столин 3; 6) Великие Викоровичи 3; 7) Могильное 2; 8) Лядец 2; 9) Узляжье 1; 10) Устимле 1.
Наумчик 29: 1) Столин 27; 2) Видибор 2.
Невдах 269: 1) Ситицк 88; 2) Гольцы 62; 3) Радчицк 21; 4) Березцы 19; 5) Речица 18; 6) Столин 15; 7) Великий Лес 13; 8) Осовцы 9; 9) Понижье 7; 10) Плотница 6; 11) Колодное 6; 12) Дубой 3; 13) Кострово 2.
Невойт 8: 1) Столин 8.
Негнедович 16: 1) Семигостичи 12; 2) Хорск 2; 3) Речица 2.
Некрашевич 246: 1) Плотница 115; 2) Вулька Орея 93; 3) Стахов 63; 4) Узляжье 16; 5) Речица 15; 6) Столин 10; 7) Давид-Городок 7; 8) Ворсынь 4; 9) х. Юнища 2; 10) Дубой 1.
Немиро 11: 1) Маньковичи 8; 2) Столин 3.
Немченко 5: 1) Давид-Городок 5.
Немшон 84: 1) Отвержичи 33; 2) Белоуша 24; 3) Столин 11; 4) Маньковичи 7; 5) Узляжье 5; 6) Ремель 2; 7) Речица 2.
Нестерович 50: 1) Ворони 15; 2) Бухличи 14; 3) Речица 7; 4) Струга 4; 5) Верхний Теребежов 2; 6) Радчицк 2; 7) Видибор 2; 8) Ямное 2; 9) Давид-Городок 2.
Нехай 6: 1) Бережное 2; 2) Белоуша 2; 3) Речица 2.
Нечай 20: 1) Маньковичи 16; 2) Столин 2; 3) Речица 2.
Никитчик 11: 1) Стахово 9; 2) Речица 2.
Николаевич 30: 1) Овсемирово 26; 2) Верхний Теребежов 2; 3) Столин 2.
Николайчук 15: 1) Видибор 12; 2) Столин 2; 3) Речица 1.
Никончик 47: 1) Хотомель 39; 2) Малые Орлы 4; 3) Столин 2; 4) Речица 2.
Никончук 88: 1) Велемичи 52; 2) Старина 28; 3) Бережное 4; 4) Речица 2; 5) Белоуша 2.
Ничипорко 10: 1) Давид-Городок 10.
Новак 124: 1) Мочуль 44; 2) Осовцы 25; 3) Великое Малешево 22; 4) Столин 7; 5) Коротичи 4; 6) Хоромск 3; 7) Толмачево 3; 8) Рухча I 3; 9) Осовая 2; 10) Дубенец 2; 11) Хорск 2; 12) Великие Орлы 2; 13) Малые Орлы 2; 14) Лядец 1; 15) Цмень I 1; 16) Глинка 1.
Новик 41: 1) Верхний Теребежов 13; 2) Столин 10; 3) Речица 8; 4) Белоуша 5; 5) Нижний Теребежов 4; 6) Деревная 1.
Новиков 22: 1) Столин 14; 2) Белоуша 5; 3) Первомайск 2; 4) Речица 1.
Новосацкий 4: 1) Столин 4.
Новосельский 5: 1) хут. Столинские 3; 2) Речица 2.
Ноздрин 91: 1) Плотница 66; 2) Туры 7; 3) Высокое 6; 4) Столин 4; 5) Ремель 2; 6) Оздамичи 2; 7) Толмачево 2; 8) Речица 2.
Ноздрин-Плотницкий 17: 1) Плотница 6; 2) Речица 5; 3) Высокое 3; 4) Теребище 2; 5) Столин 1.
Носкевич 112: 1) Теребличи 87; 2) Оздамичи 16; 3) Видибор 2; 4) Столин 2; 5) Большое Малешево 3; 6) Коротичи 2.
О
Облаушко 35: 1) Велемичи 34; 2) Бережное 1.
Обловацкий 4: 1) Столин 4.
Образовский 13: 1) Лядец 11; 2) Речица 2.
Оверчук 6: 1) Семигостичи 6.
Овод 11: 1) Давид-Городок 11.
Овсейчук 5: 1) Городец 5.
Овсяник 92: 1) Столин 53; 2) Бережное 35; 3) Речица 4.
Огейчук 17: 1) Маньковичи 17.
Огиевич 167: 1) Рубель 133; 2) Бережное 12; 3) Туры 9; 4) Хотомель 5; 5) Лядец 4; 6) Юнища 2; 7) Столин 2.
Одинокий 34: 1) Ремель 15; 2) Мочуль 12; 3) Туры 3; 4) Столин 2; 5) Ольшаны 2.
Ожог 15: 1) Давид-Городок 13; 2) Ольшаны 2.
Окостко 38: 1) Семигостичи 38.
Окулич 11: 1) Коротичи 4; 2) Ремель 3; 3) Теребличи 2; 4) Ольманы 2.
Олейник 113: 1) Великие Орлы 97; 2) Столин 4; 3) Лядец 3; 4) Глинка 2; 5) Речица 2; 6) Узляжье 2; 7) Белоуша 2; 8) Малые Орлы 1.
Олесик 4: 1) Дубенец 4.
Олех 5: 1) Оздамичи 5.
Олешкевич 70: 1) Стахово 29; 2) Осовая 12; 3) Осовцы 10; 4) Дубой 8; 5) Столин 4; 6) Велемичи 4) 7) Теребище 3.
Ольгомец 73: 1) Семигостичи 67; 2) Нижний Теребежов 2; 3) Белоуша 2; 4) Хоромск 2.
Ольшанец 17: 1) Теребличи 10; 2) Давид-Городок 4; 3) Оздамичи 3.
Омелькович 10: 1) Глинка 8; 2) Зубково 2.
Омельчук 48: 1) Великие Орлы 32; 2) Малые Орлы 7; 3) Давид-Городок 4; 4) Лядец 3; 5) Речица 2.
Онискевич 8: 1) Струга 7; 2) Речица 1.
Оношко 33: 1) Давид-Городок 33.
Оржеховский 9: 1) Колодное 9.
Орлянин 29: 1) Семигостичи 29.
Осипчик 6: 1) Зубково 3; 2) Глинка 3.
Осколко 4: 1) Давид-Городок 4.
Остап 5: 1) Струга 3; 2) Великие Викоревичи 2.
Остапец 34: 1) Давид-Городок 34.
Остапович 6: 1) Давид-Городок 6.
Остапчук 83: 1) Великие Орлы 44; 2) Лядец 16; 3) Давид-Городок 6; 4) Дубенец 4; 5) Столин 3; 6) Глинка 2; 7) Речица 2; 8) Юнища 2; 9) Малые Орлы 2; 10) Ольшаны 2.
Островский 14: 1) Рухча II 7; 2) Давид-Городок 7.
Очеповский 34: 1) Теребличи 33; 2) Речица 1.
Ошуркевич 178: 1) Хотомель 135; 2) Рубель 11; 3) Малые Орлы 8; 4) х. Лукое 6; 5) Белоуша 5; 6) Бережное 3; 7) Лядец 2; 8) Уголец 2; 9) Столин 2; 10) Маньковичи 2; 11) Семигостичи 1; 12) Речица 1.
П
Павлов 5: 1) Столин 3; 2) Давид-Городок 2.
Павловец 9: 1) Бухличи 5; 2) Столин 4.
Павлович 122: 1) Ольманы 28; 2) Давид-Городок 27; 3) Оздамичи 23; 4) Овсемирово 14; 5) Теребличи 8; 6) Дубенец 7; 7) Столин 6; 8) Струга 5; 9) Малые Орлы 2; 10) Великое Малешево 2.
Павлюк 17: 1) Давид-Городок 9; 2) х. Колония 4; 3) Ольшаны 2; 4) Столин 2.
Павлюковец 4: 1) Маньковичи 2; 2) Речица 2.
Павлючик 31: 1) Рухча I 15; 2) х. Новый Поселок 14; 3) Федоры 2.
Павочко 10: 1) Речица 10.
Падигун (Подигун) 4: 1) Городец 2; 2) Давид-Городок 2.
Палагута 4: 1) Столин 4.
Пальчастый 38 33: 1) Бухличи 19; 2) Ворони 9; 3) Речица 5; 4) Речица 5 паўтарэнне.
Панасюк 28: 1) Бор-Дубенец 14; 2) Великие Орлы 6; 3) Речица 2; 4) Бережное 2; 5) Уголец 2; 6) Малые Орлы 2.
Панкевич 20: 1) Верхний Тереюежов 13; 2) Бухличи 2; 3) Столин 2; 4) Речица 2; 5) Нижний Теребежов 1.
Пантюх 18: 1) Маньковичи 11; 2) Юнища 4; 3) Белоуша 2; 4) Речица 1.
Партач 7: 1) Речица 4; 2) Столин 3.
Пархимович 4: 1) Зубково 2; 2) Глинка 2.
Пархоменко 23: 1) Ольшаны 23.
Пасовец 81: 1) Березцы 70; 2) Теребище 9; 3) Осовцы 2.
Пасюк 39: 1) Ремель 18; 2) Ольшаны 14; 3) Мочуль 4; 4) Белоуша 3.
Пахомов 9: 1) Ольшаны 5; 2) Ремель 2; 3) Оздамичи 2.
Пацовский 4: 1) Давид-Городок 4.
Пацукевич 68: 1) Овсемирово 62; 2) Понижье 3; 3) Федоры 3.
Пачко 163: 1) Белоуша 116; 2) Отвержичи 31; 3) Бережное 5; 4) Столин 4; 5) Речица 3; 6) Лядец 2; 7) Дубенец 1; 8) Бор-Дубенец 1.
Пашкевич 1163: 1) Рубель 654; 2) Белоуша 71; 3) Столин 43; 4) Первомайск 43; 5) Бор-Дубенец 43; 6) Ремель 41; 7) Бережное 29; 8) Речица 26; 9) Ольпень 24; 10) Давид-Городок 19; 11) Новый Бор 15; 12) Теребличи 14; 13) Дубой 13; 14) Туры 12; 15) Вулька-Орея 11; 16) Малые Орлы 10; 17) Хотомель 9; 18) Струга 9; 19) Ворони 8; 20) Глинка 8; 21) Семигостичи 6; 22) Высокое 6) 23) Велемичи 5; 24) Лисовичи 5; 25) Малые Викоровичи 5; 26) Маньковичи 4; 27) Ольшаны 4; 28) Юнища 3; 29) Мочуль 3; 30) Узляжье 3; 31) Лютый Бор 2; 32) Остров 2; 33) Уголец 2; 34) Хоромск 2; 35) хут. Столинские 2; 36) Колодное 2; 37) х. Остров 2; 38) Стахово 1; 39) Великое Малешово 1; 40) Отвержичи 1.
Пашковец 57: 1) Овсемирово 12; 2) Столин 8; 3) Давид-Городок 6; 4) Кострово 5; 5) Речица 4; 6) Высокое 4; 7) Мочуль 4; 8) Ситицк 3; 9) Федоры 3; 10) Дубой 2; 11) Осовцы 2; 12) Теребище 2; 13) Понижье 2.
Певец 19: 1) Ольшаны 19.
Пенчик 17: 1) Велемичи 17.
Переселяк 6: 1) Белоуша 6.
Переходько 9: 1) Федоры 9.
Петельский 8: 1) Столин 8.
Петрашевич 3: 1) Речица 3.
Петренков 5: 1) Столин 5.
Петров 11: 1) Давид-Городок 6; 2) Столин 5.
Петровец 216: 1) Давид-Городок 144; 2) Великие Викоровичи 25; 3) Струга 14; 4) Речица 11; 5) Ольманы 4; 6) Маньковичи 4; 7) Узляжье 3; 8) Столин 3; 9) Малые Викоровичи 2; 10) Лютый Бор 2; 11) Рубель 2; 12) Семигостичи 1; 13) Городец 1.
Петровский 4: 1) Давид-Городок 4.
Петрошевич 34: 1) Ворони 30; 2) Столин 3; 3) Бухличи 1.
Петрукович 17: 1) Могильное 10; 2) Нечатово 4; 3) Столин 3.
Петрусевич 101: 1) Теребличи 86; 2) Коротичи 13; 3) Оздамичи 2.
Петрушкевич 4: 1) Давид-Городок 4.
Петрушко 4: 1) Речица 4.
Печоник 33: 1) Давид-Городок 27; 2) Столин 2; 3) Хорск 2; 4) Великие Орлы 2.
Печонка(о) 8: 1) Городная 8.
Пешко 326 1) Городная 136; 2) Лучица 57; 3) Лука 48; 4) х. Ровчак 21; 5) Песово 14; 6) х. Новый Поселок 14; 7) Столин 12; 8) х. Колония 10; 9) х. Луги 4; 10) Речица 4; 11) Давид-Городок 2; 12) х. Вегерин 2; 13) х. Крушин 1; 14) Деревная 1.
Пиво 55: 1) Глинка 27; 2) Деревная 17; 3) Нечатово 4; 4) Верхний Теребежов 2; 5) Нижний Теребежов 2; 6) Белоуша 2; 7) Речица 1.
Пивоваревич 83: 1) Ольшаны 81; 2) Столин 2.
Пигаль 5: 1) Речица 5.
Пилипчук 188: 1) Белоуша 102; 2) Рубель 31; 3) Столин 17; 4) Струга 9; 5) Хоромск 8; 6) Видибор 5; 7) Дубой 3; 8) Речица 3; 9) Маньковичи 2; 10) Хотомель 2; 11) Вулька Орея 2; 12) Малые Викоровичи 2; 13) Бережное 1; 14) Узляжье 1.
Пинчук 131: 1) Семигостичи 75; 2) Ямное 11; 3) Струга 10; 4) Столин 6; 5) х. Остров 5; 6) Давид-Городок 5; 7) Высокое 5; 8) Малые Викоровичи 4; 9) Ольшаны 3; 10) Туры 2; 11) Речица 2; 12) Дубой 2; 13) Лютый Бор 1.
Пищик 63: 1) Велемичи 41; 2) Теребличи 8; 3) Хоромск 5; 4) Лисовичи 3; 5) Оздамичи 3; 6) Речица 3.
Плешаков 8: 1) Столин 8.
Плотницкий 88: 1) Рухча II 15; 2) Видиборец 15; 3) Вулька Орея 9; 4) Дубой 7; 5) Столин 7; 6) Ольпень 7; 7) х. Крушин 6; 8) Первомайск 4; 9) Осовцы 4; 10) Осовая 3; 11) Речица 3; 12) Маньковичи 2; 13) Великие Орлы 2; 14) Давид-Городок 2; 15) Городная 2.
Плыткевич 5: 1) Колодное 3; 2) Речица 2.
Плютинский 4: 1) Первомайск 2; 2) Речица 2.
Побережный 17: 1) Гольцы 17.
Подвительский 12: 1) Рухча I 12.
Поддубный 72: 1) Давид-Городок 41; 2) Рубель 25; 3) Столин 3; 4) Великое Малешево 2; 5) Бережное 1.
Пожарский 4: 1) Великое Малешево 4.
Позейчук 17: 1) Речица 13; 2) Первомайск 4.
Покитько 4: 1) Речица 4.
Полей (Палей) 5: 1) Столин 5)
Полейко 29: 1) Маньковичи 20; 2) Столин 7; 3) Дубенец 2.
Полешко 100: 1) Городная 45; 2) Лучица 16; 3) Лука 13; 4) Радчицк 11; 5) Песово 6; 6) Столин 5; 7) Речица 2; 8) х. Новый Поселок 2.
Полторан 8: 1) Туры 4; 2) Великие Орлы 2; 3) Давид-Городок 2.
Полукошко 126: 1) Хотомель 43; 2) Белоуша 39; 3) Давид-Городок 32; 4) Столин 7; 5) Туры 5.
Полховский 434: 1) Плотница 311; 2) Рухча II 31; 3) Столин 15; 4) Дубой 13; 5) Глинка 9; 6) Ворони 9; 7) Речица 9; 8) Коротичи 7; 9) Первомайск 5; 10) Березцы 4; 11) х. Юнища 3; 12) Теребличи 3; 13) Цмень II 3; 14) Стахово 2; 15) Колодное 2; 16) х. Столинские 2; 17) Осовцы 2; 18) Малые Викоровичи 2; 19) Лядец 2.
Полюхович 17: 1) Столин 10; 2) Федоры 5; 3) Речица 2.
Поляков 6: 1) Столин 4; 2) Хотомель 2.
Попко 13: 1) Федоры 13.
Попов 6: 1) Столин 4; 2) Речица 2.
Попович 6: 1) Речица 4; 2) Туры 2.
Потапчук 25: 1) Плотница 13; 2) Осовцы 6; 3) Дубой 2; 4) Ворони 2; 5) Столин 2.
Потоцкий 25: 1) Хоромск 15; 2) Лисовичи 4; 3) Туры 2; 4) Ольшаны 2; 5) Ремель 2.
Потрубейко 177: 1) Туры 99; 2) Хорск 63; 3) Хоромск 4; 4) Давид-Городок 4; 5) Речица 3; 6) Столин 2; 7) Высокое 2.
Почуйко 58: 1) Федоры 54; 2) Нечатово 2; 3) Столин 2.
Поюта 36: 1) Струга 17; 2) Столин 12; 3) Ямное 5; 4) х. Остров 2.
Правосуд 6: 1) Бережное 6.
Прико 118: 1) Хорск 64; 2) Туры 50; 3) Столин 2; 4) Хоромск 2.
Прилуцкий 155: 1) Речица 91; 2) Столин 28; 3) Глинка 13; 4) Струга 10; 5) Узляжье 5; 6) Плотница 4; 7) Великие Викоровичи 3; 8) х. Столинские 1.
Приходько 34: 1) Бухличи 21; 2) Речица 8; 3) Струга 2; 4) Хорск 2; 5) Столин 1.
Прокопенко 6: 1) Туры 4; 2) Давыд-Городок 2.
Прокопчик 11: 1) Лисовичи 6; 2) Хоромск 5.
Прокопчук 95: 1) Столин 16; 2) Бережное 31; 3) Кострово 8; 4) х. Колония 6; 5) Цмень I 4; 6) Речица 4; 7) Маньковичи 3; 8) Видибор 3; 9) Осовцы 2; 10) Глинка 2; 11) Гольцы 2; 12) Первомайск 2; 13) Теребище 2; 14) Комарники 2; 15) Белоуша 2; 16) Бор-Дубенец 2; 17) Рубель 2; 18) Хоромск 2.
Протосавицкий 137: 1) Плотница 36; 2) Вулька Орея 22; 3) Дубой 15; 4) Видибор 11; 5) Березцы 10; 6) Столин 10; 7) х) Юнища 7; 8) Речица 6; 9) Кошара 4; 10) Гольцы 3; 11) Рухча II 3; 12) Рухча I 3; 13) Первомайск 3; 14) Стахово 2; 15) Осовая 1; 16) Городная 1.
Прус 45: 1) Столин 19; 2) Дубой 15; 3) Ворони 9; 4) Бухличи 2.
Пташец 6: 1) Речица 6.
Пташиц 6: 1) Столин 2; 2) Глинка 4.
Пузанкевич 4: 1) Столин 4.
Пульман 24: 1) Бережное 22; 2) Дубенец 2.
Пуп 23: 1) Давид-Городок 23.
Пупёнок 9: 1) Овсемирово 9.
Пучинский 59: 1) Рубель 37; 2) Туры 10; 3) Хотомель 6; 4) Велемичи 3; 5) Хорск 2; 6) Бережное 1.
Пуш 7: 1) Дубой 7.
Пытель 131: 1) Ремель 58; 2) Мочуль 42; 3) Семигостичи 11; 4) Великое Малешево 6; 5) Лядец 4; 6) Коротичи 3; 7) Теребличи 2; 8) Столин 2; 9) Маньковичи 2; 10) Ольшаны 1.
Пышняк 45: 1) Бережное 16; 2) Хоромск 15; 3) Маньковичи 5; 4) Лисовичи 5; 5) Столин 2; 6) Городец 2.
Пятышкин 4: 1) Давид-Городок 4.
Р
Работаш(ж) 12: 1) Городная 8; 2) х. Колония 3; 3) х. Новый Поселок 1.
Рабушко 4: 1) Юнища 4.
Радецкий 4: 1) Колодное 4.
Радиловец 8: 1) Столин 4; 2) Речица 2; 3) Великие Орлы 2.
Радкевич 15: 1) Коротичи 13; 2) Городец 2.
Радько 41: 1) Видибор 18; 2) Теребище 13; 3) Речица 4; 4) Дубой 2; 5) Речица 2; 6) Столин 2.
Раевский 5: 1) Столин 5.
Рай 5: 1) Малые Орлы 3; 2) Столин 2.
Рак 6: 1) Плотница 4; 2) Ольшаны 2.
Ракицкий 12: 1) Бережцы 9; 2) Овсемирово 3.
Раковец 100: 1) Оздамичи 88; 2) Коротичи 5; 3) Теребличи 4; 4) Столин 3.
Ралов 5: 1) Велемичи 3; 2) Ольшаны 2.
Ралько 9: 1) Городец 7; 2) Лука 2.
Рамульт 9: 1) Ремель 9.
Ранцевич 69: 1) Велемичи 54; 2) Старина 11; 3) Столин 2; 4) Речица 2.
Ранчинский 4: 1) Великое Малешево 2; 2) Ремель 2.
Расько 37: 1) Маньковичи 32; 2) Отвержичи 5.
Рафалович 12: 1) Велемичи 9; 2) Ольпень 3.
Рахманько 10: 1) Колодное 10.
Рачковский 6: 1) Столин 6.
Ревуцкий 7: 1) Нижний Теребежов 5; 2) Верхний Теребежов 2.
Редель 12: 1) Деревная 6; 2) Глинка 6.
Редзель 7: 1) Столин 4; 2) Речица 3.
Редкий 16: 1) Великий Лес 8; 2) Радчицк 7; 3) Цмень I 1.
Резанович 290: 1) Рубель 83; 2) Столин 54; 3) Семигостичи 36; 4) Узляжье 23; 5) Вулька Орея 17; 6) Бор-Дубенец 14; 7) х. Лютый Бор 12; 8) Хотомель 7; 9) Речица 7; 10) Городная 6; 11) Великие Орлы 5; 12) Первомайск 5; 13) Ольпень 5; 14) Великое Малешево 4; 15) Маньковичи 3; 16) Ворони 2; 17) Устимле 2; 18) Гольцы 2; 19) Ямное 1; 20) Малые Викоровичи 1; 21) Белоуша 1.
Рекеш 27: 1) Велемичи 23; 2) Старина 4.
Репетуха 8: 1) Великий Лес 6; 2) Радчицк 2.
Решецкий 33: 1) Дубенец 15; 2) Столин 13; 3) Высокое 3; 4) Ольшаны 2.
Ритвинский 4: 1) Речица 4.
Ричко 26: 1) Дубой 26.
Робец 38: 1) Ольшаны 21; 2) Столин 17.
Ровкач 61: 1) Давид-Городок 33; 2) Велемичи 28.
Роговой 10: 1) Радчицк 8; 2) Понижье 2.
Родзин 2: 1) Речица 2.
Родин 2: 1) Речица 2.
Родкин 4: 1) Столин 4.
Родцевич 86: 1) Плотница 65; 2) Столин 6; 3) Речица 4; 4) Ворсынь 3; 5) Рухча I 3; 6) Федоры 2; 7) Лядец 2; 8) Дубой 1.
Рожкевич 10: 1) Бухличи 4; 2) Речица 4; 3) Копани 2.
Розанов 4: 1) Столин 4.
Рокало 126: 1) Глинка 83; 2) Речица 19; 3) Столин 16; 4) Цмень II 3; 5) Бухличи 2; 6) Ворони 2; 7) Зубково 1.
Романович 5: 1) Речица 3; 2) Столин 2.
Романовский 17: 1) Малые Орлы 11; 2) Столин 2; 3) Рубель 2; 4) Речица 2.
Романчик 15: 1) Туры 10; 2) Хорск 5.
Романчук 6: 1) Дубенец 2; 2) Маньковичи 2; 3) Давид-Городок 2.
Романюк 4: 1) Нижний Теребежов 2; 2) Осовая 2.
Ромашко 67: 1) Плотница 15; 2) Цмень I 13; 3) Столин 11; 4) Речица 7; 5) Радчицк 6; 6) Ольшаны 4; 7) Цмень II 3; 8) Ворсынь 3; 9) Струга 3; 10) Федоры 2.
Рубан 13: 1) Колодное 13.
Руд 4: 1) Плотница 2; 2) Речица 2.
Рудик 4: 1) Столин 4.
Рудковский 5: 1) Давид-Городок 5.
Рудой 6: 1) Хоромск 6.
Рудько 69: 1) Лядец 35; 2) Великие Орлы 21; 3) Малые Орлы 8; 4) Городец 3; 5) Хорск 2.
Рудяк 41: 1) Ольшаны 34; 2) Ворони 5; 3) Великое Малешево 2.
Руман 6: 1) Давид-Городок 6.
Рункевич 9: 1) Белоуша 4; 2) Столин 4; 3) Первомайск 1.
Русак 10: 1) Колодное 7; 2) Столин 3.
Русакович 4: 1) Колодное 4.
Руц 13: 1) Бережное 9; 2) Давид-Городок 2; 3) Речица 2.
Рымар 40: 1) Давид-Городок 40.
Рябков 4: 1) Давид-Городок 4.
Рябой 5: 1) Речица 3; 2) Ольшаны 2.
С
Савицкий 114: 1) Бережное 66; 2) Столин 15; 3) Овсемирово 11; 4) Речица 7; 5) Белоуша 5; 6) Уголец 4; 7) Бор-Дубенец 2; 8) Могильное 2; 9) Ольпень 2.
Савич 50: 1) Давид-Городок 42; 2) Великие Орлы 4; 3) Столин 2; 4) Малые Орлы 2.
Савичев 4: 1) Семигостичи 4.
Савлук 74: 1) Хорск 61; 2) Туры 11; 3) Ольшаны 2.
Савонов 54: 1) Коротичи 54.
Савончик 80: 1) Белоуша 67; 2) Верхний Теребежов 5; 3) Речица 4; 4) Столин 2; 5) Хотомель 2.
Савочко 19: 1) Уголец 12; 2) Видибор 3; 3) Могильное 2; 4) Городец 2.
Савошевич 13: 1) Верхний Теребежов 12; 2) Речица 1.
Савошинский 23: 1) Устимле 14; 2) Узляжье 5; 3) Столин 2; 4) Отвержичи 2.
Савчук 42: 1) Глинка 16; 2) Деревная 12; 3) Столин 5; 4) Федоры 5; 5) Речица 2; 6) Маньковичи 2.
Садовский 10: 1) х. Колония 8; 2) Речица 2.
Сазоновец 6: 1) Кошара 4; 2) Городец 2.
Сазонович 22: 1) Колодное 16; 2) Столин 5; 3) Речица 1.
Сайдаль 4: 1) Давид-Городок 4.
Сальва 9: 1) Хоромск 5; 2) Столин 4.
Самкевич 34: 1) Федоры 12; 2) Понижье 8; 3) Радчицк 4; 4) Великий Лес 4; 5) Овсемирово 2; 6) Столин 2; 7) Речица 2.
Самойлович 4: 1) Колодное 4.
Самсон 8: 1) Давид-Городок 6; 2) Ольпень 2.
Самсонович 11: 1) Давид-Городок 11.
Самуйлик 40: 1) Овсемирово 20; 2) Понижье 7; 3) Федоры 4; 4) Колодное 3; 5) Березцы 2; 6) Радчицк 2; 7) Речица 2.
Сапон 123: 1) Бережное 109; 2) Столин 6; 3) Речица 4; 4) Лядец 2; 5) Маньковичи 2.
Сасюк 4: 1) Овсемирово 4.
Сафонов 4: 1) Коротичи 4.
Сахаревич 11: 1) Нечатово 5; 2) Федоры 4; 3) Столин 2.
Сахарчук 13: 1) Семигостичи 13.
Сачан 7: 1) Толмачево 7.
Сачковский 5: 1) Ситицк 5.
Сашкевич 8: 1) Ольшаны 8.
Светляк 15: 1) Кострово 11; 2) Овсемирово 2; 3) Плотница 2.
Свирид 6: 1) х. Новый Посёлок 6.
Свиридчук 82: 1) Давид-Городок 71; 2) Речица 5; 3) Верхний Теребежов 2; 4) Ольшаны 2; 5) Ольпень 2.
Свирский 70: 1) Радчицк 41; 2) Цмень I 9; 3) Великий Лес 6; 4) Столин 5; 5) Понижье 4; 6) Речица 3; 7) Струга 2.
Сеген 86: 1) Давид-Городок 74; 2) Ремель 8; 3) Столин 2; 4) Ольпень 2.
Седляр 67: 1) Ремель 41; 2) Мочуль 13; 3) Ольшаны 8; 4) Туры 3; 5) Лутки 2.
Семашко 9: 1) Белоуша 9.
Семейко 69: 1) Коротичи 39; 2) Теребличи 22; 3) Велемичи 6; 4) Толмачево 2.
Семёнов 5: 1) Столин 5.
Семенчук 156: 1) Уголец 62; 2) Давид-Городок 44; 3) Городец 14; 4) Рубель 11; 5) Столин 7; 6) Речица 7; 7) Туры 3; 8) Бережное 2; 9) Хотомель 2; 10) Лядец 2; 11) Старина 2.
Семенюк 23: 1) Глинка 12; 2) Речица 4; 3) Дубой 2; 4) Столин 2; 5) Велемичи 2; 6) Деревная 1.
Семенюк-Бесан 2: 1) Давид-Городок 2.
Семеняк 16: 1) Семигостичи 11; 2) Великое Малешево 5.
Сень 68: 1) Маньковичи 39; 2) Белоуша 17; 3) Столин 12.
Сенько 12: 1) Городная 6; 2) Давид-Городок 3; 3) Лисовичи 3.
Сеньковец 187: 1) Белоуша 153; 2) Отвержичи 13; 3) Столин 5; 4) Дубенец 4; 5) Хоромск 3; 6) Уголец 2; 7) Семигостичи 2; 8) Оздамичи 2; 9) Речица 2; 10) Давид-Городок 1.
Сергиевич 5: 1) Великое Малешево 3; 2) Юнища 2.
Сергиенко 6: 1) Давид-Городок 4; 2) Столин 2.
Середа 30: 1) Дубенец 16; 2) Столин 6; 3) Речица 4; 4) Первомайск 2; 5) Рубель 2.
Середин 4: 1) Ольшаны 2; 2) Толмачево 2.
Сидорчук 40: 1) Уголец 29; 2) Лядец 3; 3) Цмень I 2; 4) Хоромск 2; 5) Городец 2; 6) Великое Малешево 2.
Симогостицкий 18: 1) Осовцы 18.
Симонович 190: 1) Ольшаны 175; 2) Давид-Городок 12; 3) Ремель 2; 4) Высокое 1.
Симончик 373: 1) Мáньковичи 301; 2) Белоуша 24; 3) Столин 18; 4) Теребличи 12; 5) Бережное 4; 6) Речица 4; 7) Струга 3; 8) Юнища 2; 9) Малые Викоревичи 2; 10) Первомайск 2; 11) Отвержичи 1.
Синковец 5: 1) Городец 5.
Синютич 42: 1) Нечатово 39; 2) Федоры 3.
Сирощик 31: 1) Рубель 29; 2) Речица 2.
Скаржинский 4: 1) Столин 2; 2) Давид-Городок 2.
Скобельский 11: 1) Ремель 3; 2) Лядец 3; 3) Кошара 3; 4) Столин 2.
Скороход 56: 1) Уголец 23; 2) Лисовичи 6; 3) Бережное 5; 4) Дубенец 5; 5) Ольшаны 4; 6) Высокое 4; 7) Хорск 2; 8) Великие Орлы 2; 9) Давид-Городок 2; 10) Речица 2; 11) Столин 1.
Скребейко 58: 1) Ольшаны 56; 2) Ремель 2.
Скребец 378: 1) Великие Орлы 119; 2) Рубель 96; 3) Лядец 29; 4) Малые Орлы 27; 5) Хоромск 20; 6) Лисовичи 18; 7) Маньковичи 18; 8) Городец 10; 9) Хорск 7; 10) Речица 6; 11) Уголец 5; 12) Хотомель 5; 13) Дубенец 3; 14) Узляжье 3; 15) Туры 3; 16) Ольшаны 2; 17) Бережное 2; 18) Столин 2; 19) Высокое 1; 20) Ремель 1; 21) Ольпень 1.
Скрипник 4: 1) Нечатово 2; 2) Столин 2.
Скуловец 129: 1) Великие Орлы 81; 2) Хорск 18; 3) Малые Орлы 8; 4) Речица 7; 5) Коротичи 4) 6) Столин 3; 7) Бухиичи 2; 8) Хоромск 2; 9) Лядец 2; 10) Городец 1; 11) Лисовичи 1.
Слабко 21: 1) Бережное 14; 2) Малые Орлы 7.
Слуцкий 93: 1) Велемичи 44; 2) Старина 30; 3) Хорск 17; 4) Туры 2.
Смирнов 6: 1) Великое Малешево 4; 2) Речица 2.
Смородский 13: 1) Ольпень 6; 2) Оздамичи 4; 3) Белоуша 3.
Смушко 23: 1) Давид-Городок 23.
Смушко-Бесан 11: 1) Давид-Городок 11.
Снипич 54: 1) Цмень I 19; 2) Речица 13; 3) Радчицк 7; 4) Столин 7; 5) Рухча II 2; 6) Цмень II 2; 7) Глинка 2; 8) Видибор 2.
Снюк 18: 1) Уголец 14; 2) Столин 2; 3) Бор-Дубенец 2.
Совецкий 17: 1) Федоры 12; 2) Колодное 3; 3) Речица 2.
Сологуб 6: 1) Верхний Теребежов 6.
Солодуха 18: 1) Дубой 17; 2) Комарники 1.
Солтан 4: 1) Бережное 2; 2) Давид-Городок 2.
Сопич 16: 1) Давид-Городок 16.
Соскевич 28: 1) Бухличи 16; 2) Копани 10; 3) Речица 2.
Сосновский 18: 1) Дубенец 11; 2) Белоуша 3; 3) Столин 2; 4) Туры 2.
Стадник 171: 1) Давид-Городок 117; 2) Туры 47; 3) Радчицк 2; 4) Ольманы 2; 5) Ремель 1; 6) Хоромск 1; 7) Речица 1.
Стадник-Ясковец 1: 1) Давид-Городок 1.
Сталинец 5: 1) Оздамичи 5.
Стародым 6: 1) Стахово 6.
Стасевич 11: 1) Колодное 9; 2) Столин 2.
Стасько 30: 1) Уголец 26; 2) Хотомель 2; 3) Лисовичи 2.
Стасюк 14: 1) Плотница 12; 2) Речица 2.
Стативко 4: 1) Бережное 4.
Статута 22: 1) Ворони 14; 2) Столин 6; 3) Речица 2.
Стахейко 76: 1) Давид-Городок 76.
Стахейчук 9: 1) Давид-Городок 9.
Стаховец 108: 1) Дубенец 52; 2) Дубой 10; 3) Столин 10; 4) Юнища 9; 5) Маньковичи 8; 6) Могильное 5; 7) Речица 5; 8) Кострово 2; 9) Бережное 3; 10) х. Ястребель 2; 11) Малые Орлы 2.
Стахура 5: 1) Высокое 5.
Стельмах 58: 1) Туры 33; 2) Хорск 21; 3) Хоромск 2; 4) Городец 2.
Стемпковский 49: 1) Лутки 30; 2) Ремель 6; 3) Ольпень 6; 4) Велемичи 4; 5) Коротичи 3.
Степанчук 8: 1) Глинка 7; 2) х. Новый Поселок 1.
Степура 37: 1) Давид-Городок 34; 2) Столин 3.
Стовба 112: 1) Бухличи 46; 2) Копани 34; 3) Верхний Теребежов 16; 4) Столин 8; 5) Речица 4; 6) Лютый Бор 2; 7) Хотомель 1; 8) Семигостичи 1.
Стрелец 16: 1) Речица 8; 2) Ворони 2; 3) Юнища 2; 4) Высокое 2; 5) Семигостичи 2.
Стрельчук 77: 1) Рухча I 22; 2) Радчицк 16; 3) Столин 14; 4) Речица 10; 5) Великий Лес 6; 6) Кострово 3; 7) Рухча II 2; 8) Цмень I 2; 9) Цмень II 2.
Стреха 235: 1) Рубель 162; 2) Великие Орлы 21; 3) Хоромск 15; 4) Хотомель 15; 5) Столин 9; 6) Глинка 6; 7) Семигостичи 2; 8) Федоры 2; 9) Речица 2; 10) Белоуша 1.
Стрибулевич 36: 1) Бухличи 22; 2) Нижний Теребежов 10; 3) Верхний Теребежов 2; 4) Рубель 2.
Строк 101: 1) Малые Викоровичи 52; 2) Столин 19; 3) Струга 7; 4) Великие Викоровичи 4; 5) Речица 4; 6) Устимле 3; 7) Узляжье 2; 8) Плотница 2; 9) Первомайск 2; 10) Верхний Теребежов 2; 11) Ворони 2; 12) Ольманы 1; 13) Ямное 1.
Струг 20: 1) Ольшаны 20.
Стружко 31: 1) Дубой 28; 2) Бор-Дубенец 3.
Струпинский 7: 1) Великое Малешево 7.
Струшко 13: 1) Дубенец 13.
Субот 29: 1) Юнища 18; 2) Столин 11.
Суботковский 9: 1) Дубой 5; 2) Плотница 4.
Суворов 4: 1) Дубой 4.
Судас 9: 1) Столин 9.
Сулковский 49: 1) Коротичи 12; 2) Теребличи 11; 3) Речица 7; 4) Речица 6; 5) Белоуша 5; 6) Столин 2; 7) Хотомель 2; 8) Малые Орлы 2; 9) Давид-Городок 2.
Супрунчик 102: 1) Теребличи 37; 2) Мочуль 22; 3) Ремель 20; 4) Велемичи 6; 5) Ольшаны 4; 6) Лисовичи 3; 7) Оздамичи 3; 8) Крушин 2; 9) Хоромск 2; 10) Лутки 2; 11) Лука 1.
Супрунюк 5: 1) Речица 3; 2) Столин 2.
Сухопар 11: 1) Давид-Городок 11.
Сухопаров 8: 1) Давид-Городок 8.
Сущик 37: 1) Глинка 27; 2) Радчицк 4; 3) Речица 4; 4) Столин 2)
Сыса 292: 1) Ольшаны 221; 2) Давид-Городок 50; 3) Высокое 6; 4) Великое Малешево 4; 5) Речица 4; 6) Мочуль 2; 7) Бережное 2; 8) Рухча II 2; 9) Семигостичи 1.
Сычевич/Сыцевич 138: 1) Хотомель 115; 2) Семигостичи 9; 3) Столин 4; 4) Хоромск 3; 5) Лисовичи 3; 6) Бор-Дубенец 2; 7) Видибор 1; 8) Речица 1.
Т
Тайкевич 5: 1) Великое Малешево 5.
Тарасевич 131: 1) Столин 53; 2) Ольшаны 41; 3) Березцы 20; 4) Семигостичи 8; 5) Высокое 5; 6) Оздамичи 1; 7) Городец 1; 8) Малые Орлы 1; 9) Речица 1.
Тарасюк 83: 1) Овсемирово 44; 2) Хоромск 24; 3) Радчицк 2; 4) Речица 2; 5) Столин 2; 6) Хорск 2; 7) Велемичи 2.
Таргонский 4: 1) Речица 4.
Тарковский 4: 1) Речица 4.
Терешко 7: 1) Колодное 7.
Терлецкий 4: 1) Столин 4.
Терновой 4: 1) Хорск 4.
Теслюк 46: 1) Давид-Городок 44; 2) Туры 2.
Тетюра 19: 1) Давид-Городок 19.
Тилитен (Телитен) 6: 1) Хоромск 4; 2) Городец 2.
Тимонович 67: 1) Речица 67.
Тимоховец 40: 1) Плотница 38; 2) Дубой 2.
Тихонович 5: 1) Столин 3; 2) Лядец 2.
Ткач 33: 1) Уголец 19; 2) Речица 7; 3) Видибор 3; 4) Столин 2; 5) Маньковичи 2.
Ткачев 4: 1) Столин 2; 2) Давид-Городок 2.
Ткаченко 4: 1) Белоуша 2; 2) Столин 2.
Ткачик 32: 1) Давид-Городок 32.
Ткачук 4: 1) Юнища 4.
Толкач 4: 1) Кострово 4
Толкачов 21: 1) Речица 10; 2) Кострово 3; 3) Столин 3; 4) Давид-Городок 2; 5) Бухличи 2; 6) Ворони 1.
Томачевец 32: 1) Толмачево 30; 2) Столин 2.
Тонзель 12: 1) Речица 8; 2) Первомайск 2; 3) Столин 2.
Торчило 173: 1) Коротичи 54; 2) Струга 52; 3) Ямное 18; 4) Столин 15; 5) Оздамичи 11; 6) Речица 8; 7) Узляжье 6; 8) Толмачево 2; 9) Малые Викоровичи 2; 10) Юнища 2; 11) Белоуша 2; 12) Остров 1.
Трекозюк 6: 1) Федоры 3; 2) Давид-Городок 3.
Третьякевич 22: 1) Семигостичи 18; 2) Ремель 4.
Тропец 161: 1) Струга 80; 2) Великие Викоровичи 14; 3) Столин 14; 4) Ямное 13; 5) Маньковичи 12; 6) Речица 12; 7) х. Новый Бор 6; 8) Узляжье 3; 9) Белоуша 3; 10) Малые Викоровичи 2; 11) х. Остров 1; 12) Бережное 1.
Трофимов 9: 1) Столин 6; 2) Речица 3.
Трофимчик 10: 1) Колодное 10.
Трухановец 17: 1) Оздамичи 17.
Труханович 174: 1) Туры 161; 2) Хорск 4; 3) Давид-Городок 4; 4) Хоромск 3; 5) Лядец 2.
Труш 13: 1) Бор-Дубенец 13.
Трушко 114: 1) Плотница 57; 2) Кострово 20; 3) Видибор 13; 4) Теребище 6; 5) Радчицк 4; 6) Столин 4; 7) Ситицк 3; 8) Стохово 2; 9) Речица 2; 10) Рухча II 2; 11) Рухча I 1.
Тукин 44: 1) Давид-Городок 36; 2) Столин 8.
Тумилович 4: 1) Первомайск 2; 2) Вулька Орея 2.
Тумко 8: 1) Столин 4; 2) Речица 4.
Тупик 11: 1) Ремель 6; 2) Мочуль 5.
Тур 12: 1) Великие Викоровичи 10; 2) Давид-Городок 2.
Туровец 72: 1) Давид-Городок 68; 2) Столин 2; 3) Семигостичи 2.
Турович 23: 1) Ворони 15; 2) Речица 3; 3) Верхний Теребежов 2; 4) Великое Малешево 2; 5) Столин 1.
Туцкий 50: 1) Федоры 40; 2) Радчицк 5; 3) Понижье 3; 4) Речица 2.
Туча 59: 1) Овсемирово 50; 2) Речица 7; 3) Кострово 2.
Тышковский 20: 1) Белоуша 16; 2) Столин 4.
У
Украинец 90: 1) Хоромск 62; 2) Лисовичи 11; 3) Давид-Городок 5; 4) Туры 3; 5) Лядец 3; 6) Хорск 2; 7) Ольпень 2; 8) Великое Малешево 2.
Урбанский 4: 1) хут. Колония 4.
Уроднич 78: 1) Хорск 58; 2) Туры 10; 3) Лядец 4; 4) Великие Орлы 4; 5) Давид-Городок 2.
Урунич 9: 1) Хорск 5; 2) Туры 4.
Утикал 2: 1) Лядец 2.
Утикалко 11: 1) Первомайск 7; 2) Рубель 4.
Ф
Факадей 7: 1) х. Колония 7.
Фалько 4: 1) Великое Малешево 4.
Фастович 7: 1) Городная 5; 2) Городец 2.
Федечко 5: 1) Понижье 3; 2) Столин 2.
Федорец 10: 1) Дубой 10.
Федорчук 59: 1) Бор-Дубенец 41; 2) Вулька-Орея 7; 3) Бережное 5; 4) Ремель 4; 5) Белоуша 2.
Фенюк 51: 1) Рухча I 23; 2) Федоры 7; 3) Видибор 6; 4) Овсемирово 4; 5) Лучица 4; 6) Речица 3; 7) Столин 3; 8) Белоуша 2.
Филонович 164: 1) Рубель 100; 2) Хоромск 6; 3) Лисовичи 6; 4) Узляжье 6; 5) Бережное 5; 6) Хотомель 5; 7) Ямное 4; 8) Устимле 4; 9) Ольпень 4; 10) Хорск 4; 11) Дубенец 4; 12) Столин 4; 13) Уголец 3; 14) Старина 2; 15) Плотница 2; 16) Маньковичи 2; 17) Речица 2; 18) Остров 1.
Филюк 26: 1) Городная 22; 2) Речица 2; 3) х. Новый Поселок 2.
Флорьянович 44: 1) Великое Малешево 24; 2) Семигостичи 13; 3) Ольшаны 7.
Фурман 11: 1) Речица 9; 2) Ворони 2.
Х
Хабренко 4: 1) Давид-Городок 4.
Халимон 12: 1) Давид-Городок 12.
Халимончик 39: 1) Лутки 27; 2) Семигостичи 9; 3) Коротичи 3.
Харитонов 5: 1) Столин 5.
Хвалецкий 7: 1) Маньковичи 7.
Хватюк 21: 1) Бережное 13; 2) Столин 3; 3) Отвержичи 3; 4) Белоуша 2.
Хвесечко 26: 1) Мочуль 26.
Хвисюк 4: 1) Маньковичи 2; 2) Столин 2.
Хвостюк 29: 1) Овсемирово 24; 2) Колодное 5.
Хильчук 20: 1) Бор-Дубенец 16; 2) Маньковичи 2; 3) Столин 1; 4) Речица 1.
Хирса 12: 1) Видибор 8; 2) Верхний Теребежов 2; 3) Великие Орлы 2.
Хлебовец 54: 1) Дубой 46; 2) Могильное 4; 3) Видибор 2; 4) Маньковичи 2.
Хлебович 69: 1) Речица 18; 2) Копани 18; 3) Бухличи 16; 4) Ворони 13; 5) Великие Викоровичи 3; 6) Столин 1.
Хлебцевич 11: 1) Верхний Теребежов 6; 2) Столин 2; 3) Маньковичи 2; 4) Речица 1.
Хмарук 60: 1) Ворони 19; 2) Деревная 17; 3) Речица 9; 4) Нижний Теребежов 5; 5) Верхний Теребежов 4; 6) Лучица 2; 7) Столин 2; 8) Маньковичи 2.
Ходаковский 23: 1) Великое Малешево 13; 2) Семигостичи 5; 3) Велемичи 5.
Ходыко 4: 1) Речица 4.
Хомич 84: 1) Гольцы 61; 2) Цмень II 3; 3) Видибор 3; 4) Речица 3; 5) Верхний Теребежов 3; 6) Бухличи 3; 7) Плотница 2; 8) Бережное 2; 9) Оздамичи 2.
Хоновец 49: 1) Городец 36; 2) Бережное 7; 3) Хотомель 2; 4) Лядец 2; 5) Речица 2.
Хоровец 78: 1) Видибор 67; 2) Речица 4; 3) Столин 3; 4) Вулька-Орея 2; 5) Маньковичи 2.
Хорошун 102: 1) Давид-Городок 98; 2) Столин 2; 3) Речица 2.
Храпик 7: 1) Бухличи 4; 2) Речица 3.
Храпицкий 93: 1) Белоуша 75; 2) Бережное 11; 3) Столин 3; 4) Видибор 2; 5) Уголец 2.
Христинин 4: 1) Ольшаны 4.
Хромченко 4: 1) Ольпень 4.
Ц
Цандо 35: 1) Рубель 23; 2) Глинка 9; 3) Уголец 2; 4) Речица 1.
Цар 14: 1) Рубель 11; 2) Речица 3.
Царев 6: 1) Велемичи 4; 2) Столин 2.
Царик 118: 1) Давид-Городок 57; 2) Бережное 44; 3) Столин 7; 4) Речица 6; 5) Глинка 2; 6) Хоромск 2.
Царук 4: 1) Великие Викоровичи 4.
Цецерский 27: 1) Столин 14; 2) Речица 13.
Цимбалист 37: 1) Столин 33; 2) Речица 4.
Цимбалюк 4: 1) Нечатово 2; 2) Речица 2.
Цолбан 19: 1) Лядец 17; 2) Малые Орлы 2.
Цубер 121: 1) Давид-Городок 113; 2) Хорск 4; 3) Столин 2; 4) Ольшаны 2.
Цупа 163: 1) Юнища 78; 2) Столин 17; 3) Стохово 17; 4) х. Юнища 13; 5) Речица 12; 6) Бухличи 10; 7) Дубой 6; 8) Нижний Теребежов 6; 9) Цмень I 5; 10) Глинка 5; 11) Зубково 5; 12) Ворони 2; 13) Цмень II 1; 14) Белоуша 1.
Цупик 35: 1) Семигостичи 12; 2) Коротичи 6; 3) Туры 4; 4) Оздамичи 4; 5) Великое Малешово 4; 6) Мочуль 3; 7) Речица 2.
Цуприян 6: 1) Давид-Городок 6.
Цур 15: 1) Бережное 11; 2) Вулька-Орея 2; 3) Малые Орлы 2.
Цур-Цар 17: 1) Ольшаны 17.
Цывис (Цивис) 39: 1) Бережное 32; 2) Дубенец 2; 3) Давид-Городок 2; 4) Могильное 2; 5) Речица 1.
Ч
Червинский 18: 1) Ольшаны 18.
Черепок 30: 1) Давид-Городок 30.
Черняк 4: 1) Столин 4.
Чех 38: 1) Давид-Городок 14; 2) Бережное 10; 3) Бор-Дубенец 4; 4) Дубенец 4; 5) Столин 2; 6) Могильное 2; 7) Речица 2.
Чечун 16: 1) Березцы 15; 2) Гольцы 1.
Чикунович 8: 1) Вулька Орея 5; 2) Столин 3; 3) Речица 1.
Чиникайло 195: 1) Ольшаны 189; 2) Давид-Городок 2; 3) Столин 2; 4) Высокое 2.
Чирец 83: 1) Струга 26; 2) Лядец 20; 3) Ямное 10; 4) Малые Орлы 6; 5) Ольшаны 6; 6) Велемичи 3; 7) Ольпень 3; 8) Плотница 2; 9) Маньковичи 2; 10) Хотомель 2; 11) Хорск 2; 12) Речица 1.
Чичун 1: 1) Речица 1.
Чулянко 10: 1) Бережное 6; 2) Столин 4.
Чумак 5: 1) Овсемирово 5.
Чуманевич 47: 1) Маньковичи 15; 2) Ольманы 12; 3) Столин 6; 4) Струга 5; 5) Оздамичи 4; 6) Белоуша 3; 7) Бухличи 2.
Чупик 63: 1) Великие Орлы 41; 2) Давид-Городок 6; 3) Столин 5; 4) Малые Орлы 4; 5) Ремель 3; 6) Хорск 2; 7) Коротичи 2.
Чурило 25: 1) Туры 23; 2) Хорск 2.
Чурилович 36: 1) Хоромск 30; 2) Столин 4; 3) Уголец 2.
Чэчко 18: 1) Ольшаны 18.
Ш
Шабан 12: 1) Осовцы 10; 2) Первомайск 2.
Шабунько 150: 1) Велемичи 85; 2) Хоромск 37; 3) Старина 14; 4) Туры 5; 5) Столин 4; 6) Давид-Городок 2; 7) Ольпень 2; 8) Копани 1.
Шамич 31: 1) Ольманы 24; 2) Кошара 2; 3) Дубой 2; 4) Хотомель 2; 5) Струга 1.
Шамрило 38: 1) Давид-Городок 32; 2) Ольшаны 4; 3) Столин 2.
Шамшеня 7: 1) Коротичи 3; 2) Теребличи 2; 3) Давид-Городок 2.
Шандрук 7: 1) Давид-Городок 4.
Шанько 7: 1) Бухличи 5; 2) Копани 2.
Шарикало 4: 1) Колодное 4.
Шатняка 4: 1) Радчицк 4.
Шахрай 58: 1) Видибор 45; 2) Дубенец 5; 3) Речица 4; 4) Столин 2; 5) Давид-Городок 2.
Шваб 9: 1) Городная 9.
Швец 22: 1) Семигостичи 10; 2) Ольшаны 10; 3) Копани 2.
Шевчук 107: 1) Ситицк 55; 2) Рухча 16; 3) Ремель 13; 4) Столин 5; 5) Семигостичи 5; 6) Речица 3; 7) Лядец 3; 8) Великое Малешево 3; 9) Осовцы 2; 10) Ворони 2.
Шелег 27: 1) Березцы 26; 2) Гольцы 1.
Шелест 245: 1) Городная 128; 2) Песово 33; 3) Лука 29; 4) х. Ровчак 9; 5) Нечатово 7; 6) Лучица 7; 7) Столин 6; 8) Великий Лес 5; 9) Речица 3; 10) х. Вечерин 3; 11) Глинка 3; 12) Зубково 3; 13) х. Новый Поселок 3; 14) х. Луги 2; 15) Осовцы 2; 16) Ольшаны 2.
Шепелевский 4: 1) Давид-Городок 4.
Шепель 7: 1) Речица 7.
Шепетько 52: 1) Давид-Городок 52.
Шепко 10: 1) Велемичи 10.
Шестель 12: 1) Колодное 9; 2) Радчицк 2; 3) Городная 1.
Шестюк 41: 1) Давид-Городок 41.
Шидловский 17: 1) Стахово 14; 2) Речица 3.
Шикунец 169: 1) Лядец 107; 2) Хорск 19; 3) Туры 13; 4) Речица 7; 5) Столин 5; 6) Давид-Городок 4; 7) Ремель 3; 8) Хоромск 2; 9) Ольшаны 2; 10) Высокое 2; 11) Велемичи 2; 12) Великое Малешово 2; 13) Белоуша 1.
Шилейко 4: 1) х. Крушин 4.
Шилков 7: 1) Лутки 7.
Шило 227: 1) Великие Викоровичи 159; 2) Малые Викоровичи 17; 3) Столин 12; 4) Маньковичи 12; 5) Речица 8; 6) Ямное 6; 7) Струга 3; 8) Узляжье 2; 9) Отвержичи 2; 10) Коротичи 2; 11) Белоуша 2; 12) Бережное 2.
Шиман 11: 1) Столин 11.
Шинкаревич 79: 1) Ямное 31; 2) Струга 13; 3) Малые Викоровичи 13; 4) Бухличи 4; 5) Столин 4; 6) Узляжье 3; 7) Маньковичи 3; 8) Белоуша 3; 9) Верхний Теребежов 2; 10) Туры 2; 11) Речица 1.
Шинковец 5: 1) Хоромск 3; 2) Уголец 2.
Шишея 4: 1) Колодное 4.
Шишко 17: 1) Давид-Городок 15; 2) Речица 2.
Шкнай 17: 1) Речица 17.
Шкодич 4: 1) Речица 3; 2) Столин 1.
Шмат 25: 1) Велемичи 23; 2) Давид-Городок 2.
Шлям 4: 1) Лутки 4.
Шоба 4: 1) Ремель 4.
Шоломицкий 123: 1) Плотница 34; 2) Столин 28; 3) Рухча II 24; 4) Осовая 8; 5) Речица 5; 6) Дубой 4; 7) Первомайск 4; 8) Стахово 3; 9) Видибор 2; 10) Колодное 2; 11) Глинка 2; 12) Маньковичи 2; 13) Велемичи 2; 14) Великий Малешев 2; 15) Цмень II 1.
Шорох 14: 1) Бережное 14.
Шостак 39: 1) Давид-Городок 22; 2) Федоры 10; 3) Плотница 5; 4) Столин 2.
Шпак 81: 1) Ворони 69; 2) Столин 6; 3) Вeликие Викоровичи 2; 4) Хоромск 2; 5) Лядец 2.
Шпакевич 208: 1) Теребличи 181; 2) Оздамичи 9; 3) Мочуль 6; 4) Ремель 3; 5) Коротичи 2; 6) Семигостичи 2; 7) Стахово 2; 8) Давид-Городок 2; 9) Велемичи 1.
Шпаковский 230: 1) Велемичи 43; 2) Стахово 27; 3) Ворсынь 25; 4) Столин 24; 5) Ольпень 21; 6) Плотница 13; 7) Осовая 12; 8) х. Крушин 11; 9) Ремель 10; 10) Дубой 8; 11) х. Юнища 7; 12) Узляжье 7; 13) Дубенец 5; 14) Давид Городок 5; 15) Осовцы 4; 16) Речица 4; 17) Маньковичи 2; 18) Юнища 2.
Шпиганович 41: 1) Мочуль 16; 2) Ремель 12; 3) Хоромск 10; 4) Высокое 2; 5) Речица 1.
Шпигун 17: 1) Столин 17.
Шпудейко 78: 1) Городная 59; 2) Речица 8; 3) Лука 7; 4) х. Ровчак 4.
Штейнер 6: 1) Бережное 4; 2) Речица 2.
Шубич 12: 1) Ольманы 10; 2) Столин 2.
Шугалевич 24: 1) Речица 20; 2) Глинка 2; 3) Столин 2.
Шульга 47 45: 1) Ворони 37; 2) Речица 2; 3) Федоры 2; 4) Копани 2; 5) Хорск 2; 5а) Речица 2 паўтарэнне.
Шульжик 125: 1) Радчицк 31; 2) Нечатово 26; 3) Великий Лес 14; 4) Федоры 9; 5) Речица 9; 6) х. Колония 8; 7) Понижье 7; 8) Глинка 5; 9) Столин 5; 10) Рухча I 4; 11) Кострово 4; 12) Цмень I 2; 13) Стахово 1.
Шулюк 12: 1) Речица 12.
Шумко 38: 1) Ворони 35; 2) Речица 3.
Шумский 5: 1) Толмачево 3; 2) Ольшаны 2.
Шуркало 28: 1) Радчицк 10; 2) Понижье 8; 3) Великий Лес 5; 4) Речица 2; 5) Столин 3.
Шурпак 11: 1) Плотница 9; 2) Столин 2.
Шут 38: 1) Ольшаны 30; 2) Столин 4; 3) Маньковичи 2; 4) Белоуша 2.
Щ
Щербач 49: 1) Лядец 40; 2) Лисовичи 7; 3) Хоромск 2.
Щука 28: 1) Оздамичи 10; 2) Ровчак (Гор)) 14; 3) х. Новый Поселок 2; 4) Лучица 1; 5) Лука 1.
Щучко 40: 1) Коротичи 15; 2) Речица 9; 3) Оздамичи 5; 4) Ремель 4; 5) Толмачево 4; 6) Великое Малешево 3.
Ю
Юденич 4: 1) Ольшаны 4.
Южиков 5: 1) Столин 5.
Юнкевич 112: 1) Плотница 64; 2) Стахово 12; 3) Вулька Орея 11; 4) Столин 6; 5) Речица 5; 6) х. Юнища 4; 7) Осовая 2; 8) Узляжье 2; 9) Юнища 2; 10) Рубель 2; 11) Хотомель 2.
Юрашкевич 10: 1) Радчицк 8; 2) Речица 2.
Юркевич 49: 1) Столин 41; 2) Речица 2; 3) Бор-Дубенец 2; 4) Могильное 2; 5) Ольпень 2.
Юрко 12: 1) Бережное 10; 2) Бор-Дубенец 2.
Юрчук 82: 1) Нижний Теребежов 23; 2) Дубенец 22; 3) Верхний Теребежов 8; 4) Речица 7; 5) Деревная 7; 6) Могильное 7; 7) Осовцы 2; 8) Столин 2; 9) Бережное 2; 10) Городная 2.
Юхневич 6: 1) Ремель 2; 2) Высокое 2; 3) Столин 2.
Юшкевич 17: 1) Лядец 6; 2) Семигостичи 5; 3) Плотница 4; 4) Давид-Городок 2.
Я
Яворович 21: 1) Колодное 16; 2) Речица 3; 3) Столин 2.
Яворский 31: 1) Видиборец 23; 2) Кошара 4; 3) Видибор 2; 4) Речица 2.
Ядловский 44: 1) Давид-Городок 38; 2) Малые Викоревичи 6.
Язубец 184: 1) Глинка 141; 2) Цмень I 21; 3) Зубково 4; 4) Речица 4; 5) Первомайск 3; 6) Великий Лес 3; 7) х. Столинские 2; 8) Маньковичи 2; 9) Столин 2; 10) Цмень II 1; 11) Понижье 1.
Якименко 6: 1) Речица 6.
Якимов 5: 1) Речица 5.
Якимович 146: 1) Хорск 117; 2) Туры 15; 3) Ольшаны 4; 4) Давид-Городок 4; 5) Великие Орлы 3; 6) Речица 2; 7) Коротичи 1.
Якубович 5: 1) Нижний Теребежов 2; 2) Дубой 2; 3) Столин 1.
Якунович 9: 1) Бережное 9.
Янкович 4: 1) Столин 2; 2) Речица 2.
Янковский 7: 1) Давид-Городок 3; 2) Маньковичи 2; 3) Столин 2.
Янук 17: 1) Давид-Городок 8; 2) Великое Малешево 5; 3) Дубенец 3; 4) Речица 1.
Ярко 6: 1) Хоромск 4; 2) Давид-Городок 2.
Ярмакевич 36: 1) Семигостичи 30; 2) Толмачево 6.
Ярмолич 311: 1) Ольшаны 171; 2) Ремель 27; 3) Юнища 40; 4) Коротичи 21; 5) Столин 11; 6) Речица 8; 7) Малые Орлы 7; 8) Теребличи 6; 9) Оздамичи 4; 10) Великое Малешево 4; 11) Толмачево 4; 12) Лутки 2; 13) Рубель 2; 14) Высокое 1; 15) Первомайск 1; 16) Бор-Дубенец 1; 17) Великие Орлы 1.
Ярмошевич 7: 1) Речица 7.
Яромич 109: 1) Городная 56; 2) Лучица 17; 3) Лука 14; 4) Вулька-Орея 5; 5) Речица 5; 6) Теребличи 3; 7) Ворони 2; 8) Песово 2; 9) Столин 2; 10) х. Новый Поселок 2; 11) х. Луги 1.
Яроцкий 28: 1) Стахово 24; 2) Столин 2; 3) Коротичи 2.
Ярош 29: 1) Коротичи 10; 2) Ворони 7; 3) Теребличи 7; 4) Давид-Городок 2; 5) Великое Малешево 2; 6) Столин 1.
Ярошевич 114: 1) Глинка 102; 2) Речица 5; 3) Радчицк 3; 4) Столин 2; 5) Цмень I 1; 6) Лука 1.
Ярошик 16: 1) Давид-Городок 12; 2) Бережное 2; 3) Ольшаны 2.
Ярутич 20: 1) Радчицк 6; 2) Деревная 5; 3) Великий Лес 4; 4) Глинка 3; 5) Столин 2.
Ярцев 5: 1) Столин 5.
Ясковец 23: 1) Плотница 15; 2) Речица 5; 3) Столин 3.
Яснюк 80: 1) Хоромск 46; 2) Лисовичи 10; 3) Столин 6; 4) Туры 6; 5) Стахово 3; 6) Речица 3; 7) Березцы 2; 8) Белоуша 2; 9) Рубель 2.
Яхновец 405: 1) Отвержичи 255; 2) Белоуша 69; 3) Столин 33; 4) Маньковичи 20; 5) Лисовичи 6; 6) Струга 4; 7) Речица 3; 8) Ремель 3; 9) Хотомель 2; 10) Семигостичи 2; 11) Осовцы 2; 12) Верхний Теребежов 2; 13) Оздамичи 2; 14) Рухча I 1; 15) Лядец 1.
Яцута 8: 1) Речица 8.
Яцушкевич 44: 1) Ольшаны 44.
Ящук 25: 1) Великий Лес 10; 2) Федоры 7; 3) Речица 4; 4) Рухча II 2; 5) Глинка 2.

2 коментарі:

  1. цікаве дослідження. Мене зацікавило велика кількість мешканців на прізвище Коляда

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Коляда - прозвішча, даволі папулярнае ў Заходняй Літве-Беларусі. На Століншчыне носьбіты прозвішча відавочна паходзяць з вёскі Рубель. Да 1973 час вёска Рубель (гістарычна - Любер) была найвялікшаю ў Беларусі.

      Видалити